Nové čísla fakultních časopisů

  • Lenka Přečková
  • 25.06.2019
Co se za poslední půlrok na fakultě stalo se dočteš právě těd...

Vydali jsme pro Vás nové číslo fakultního časopisů - Otevřeně, Poutavě, NeFormálně a další číslo Newslettru Institutu interdisciplinárního výzkumu. Ve fakultním časopise se dočtete například o novém vedení fakulty, jaký byl Karvinský Majáles, o Týdnu podnikavosti na fakultě a také se můžete začíst do rozhovoru s rektorem univerzity.

Newsletter Institutu interdisciplinárního výzkumu nabídne analýzu silných a středních stránek podniku. Doc. Šebestová nabídne článek na téma "Jak mohou sociální podniky podporovat nové podnikatele z řad znevýhodněných skupin na trhu práce. Dočtete se také o marketingu obcí a měst a mnoho dalšího.

Odkaz na časopisy