Právě vyšlo nové číslo fakultního časopisu

  • Lenka Přečková
  • 09.08.2023
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, drazí příznivci OPF. Dostává se vám do rukou magazín OPF, který již tradičně přináší sumář nejdůležitějšího dění v posledním půl roce na naší fakultě. A že byl tento půlrok na významné události skutečně bohatý dokládá 40 stran nabitých novinkami.

Dvě významné změny se odehrály na úrovni managementu univerzity a fakulty. Rektorem se stal doc. Tomáš Gongol z Katedry podnikové ekonomiky a managementu a děkanem doc. Roman Šperka. Směřování fakulty ale také celé univerzity směrem k praktickému vzdělávání, které našim absolventům zajistí vysokou uplatnitelnost na trhu práce tak může nadále pokračovat. Tato konkurenční výhoda se zdá v porovnání s nabídkou studijních programů ostatních vysokých škol jako sázka na jistotu, která zajistí univerzitě tolik potřebnou relevanci mezi podniky a institucemi a prestiž mezi uchazeči. Přemýšlet o tom, jak udělat výuku praktickou, zábavnou a účinnou sice vyžaduje kreativitu, trpělivost a ochotu inovovat, ale přesně tyto dovednosti chceme kultivovat i u našich studentů pro které chceme být vzorem a inspirací.

V tomto čísle se tedy ještě jednou ohlédneme za změnami ve vedení fakulty rozhovorem s nově zvoleným děkanem. Připomeneme si významné události, které jsme na fakultě všichni společně organizovali nebo se podíleli na jejich průběhu. Mezi ně patří International week, Týden podnikavosti, fakultní ples, Majáles, konference DEMSME, Welcome days pro zahraniční studenty, studentský seminář pořádaný společně s fakultou v Rzeszowě, den otevřených dveří, Běh s OPF a další tradiční akce. Mezi novinkami se objevuje Den vědy, spolupráce s UNICEF při soutěži pro středoškoláky nebo projektové setkání Workshop Youth Canvas v Arménii a setkání k projektu V4. Pohled do minulosti upřeme také na úspěchy našich studentů a akademických pracovníků. Akademický tým se rozrostl o nové docenty, ocenili jsme nejoblíbenenější pedagogy a stejně tak učinilo i vedení města Karviná. Rozdali jsme ocenění za nejkvalitnější publikace v soutěži o cenu děkana, a také v publikační činnosti jsme zaznamenali uznání zvenčí, konkrétně ocenění doktorky Radky Kubalové v soutěži o nejlepší doktorskou práci. Stranou nezůstali ani studenti, kteří uspěli v soutěži o nejlepší závěrečnou práci. Všem oceněným srdečně gratulujeme.

Studentský život ale není pouze studium ale také zábava a komunitní akce. Proto přinášíme informace o Inflaci, studentském projektu, který má za cíl podpořit setkávání studentů na neformálních akcích a také o iniciativě Talk club, diskusní klub z dílny zahraničních studentů.

V mezinárodním okénku se podíváme na aktivity spojené s aliancí STARS EU, která v těchto dnech ještě vstřebává naprosto fantastické zprávy o zařazení projektu k financování. Jako členové jsme samozřejmě nadšení tímto úspěchem a možností zkvalitnit a prohloubit mezinárodní spolupráci v pedagogické i vědecko-výzkumné rovině.

Závěr časopisu patří nové rubrice studenti studentům, která se věnuje zdanění práce formou dohod mimo hlavní pracovní poměr.

Časopis je ke stažení na stránce go.slu.cz/casopis. Najdete ho také v tištěné podobě na fakultě a nebo si ho jednoduše prolistujte níže.

Přejeme příjemné čtení a za celou redakci časopisu bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli svým článkem do tohoto magazínu a těšíme se na další články popisující významné úspěchy ale i každodenní drobné radosti, které můžeme sdílet s ostatními.