• 0

Studentská sekce konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

  • Lenka Přečková
  • 21.06.2021
Katedra veřejných financí FFÚ Vysoké školy ekonomické vás srdečně zve na studentské sekce XXV. mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí.

STUDENTSKÉ SEKCE zaměřené na následující témata:

a) Daňová politika
b) Veřejné výdaje
c) Veřejné politiky a veřejné finance


Termín pro zaslání přihlášky: 25. srpna 2021, paleckova@opf.slu.cz

Více informací: doc. Ing.  Iveta Palečková, Ph.D.

Článek v rozsahu max. 15 normostran musí být zaslán do 10. září 2021.

Termín konference je 16. září 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Soutěž je určena pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia. Studenti, kteří se aktivně zúčastní, obdrží stipendium 2000 Kč a budou jim uhrazeny cestovní náklady.

Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.