Student Scientific Conference 2021

  • Lenka Přečková
  • 01.02.2021
Studentská konference "Student Scientific Conference 2021" letos proběhne ONLINE 15. dubna 2021

V letošním roce se studentská vědecká konference "Student Scientific Conference 2021" koná ONLINE. Určená je primárně pro studenty Bc. a Nmgr. formy studia.

Více informací o konferenci najdete na stránkách go.slu.cz/studconference nebo můžete kontaktovat proděkanku pro vědu a výzkum doc. Palečkovou - paleckova@opf.slu.cz

Konference bude tématicky rozdělena do 7 sekcí:

    1. Section - Tourism
    2. Section - Business economics and management
    3. Section - Finance, banking and investment
    4. Section - Quantitative methods and informatics
    5. Section - Public economics and regional development
    6. Section - Social sciences
    7. Section - Managerial systems

Pro konferenci lze využít část bakalářské, diplomové a nebo seminární práce v rozsahu 7 - 14 stran. Přihlášky je nutné poslat do 10. února 2021 mailem na paleckova@opf.slu.cz (přihláška obsahuje mimo jiné anotaci tématu na max. 25 řádků, která by měla obsahovat především předmět práce, cíl práce, zvolená data a postupy a pokud možno i daná zjištění vyplývající z výzkumu). 

Konference a prezentace jednotlivých prací proběhne 15. dubna 2021 online.

Zapojeným studentům, kteří se budou konference aktivně účastnit, vyplatíme mimořádné stipendium ve výši 2 000 Kč.