Den doktorského studia

  • Lenka Přečková
  • 19.03.2019
Přijďte se seznámit s doktorským studiem.

Cílem přednášky je seznámit studenty s příležitostmi, které nabízí doktorské studium a vybavit je potřebnými znalostmi pro aplikaci vědeckého přístupu k řešení ekonomických problémů v podnikohospodářské praxi.

  • Studenti postupně seznámí s tím co je věda, jak funguje a jakou roli hraje ve společnosti.
  • Budou jim představeny možnosti uplatnění vědeckého způsobu myšlení v oblasti výzkumu i podnikohospodářské praxe.
  • Získají znalosti o tom, jak vyhledávat relevantní zdroje, jak s nimi pracovat a kriticky je hodnotit.
  • Dozví se také základní informace o metodách výzkumu a poznají jakým způsobem lze stanovit cíle výzkumu, sestavit výzkumné otázky a definovat hypotézy výzkumu pro jejich vlastní projekty.

Přijďte se ve čtvrtek 28. března seznámit s doktorským studiem!!! Místnost A308, v 13:00 hodin

Pozvánka pro studenty a absolventy magisterských studijních programů

Více o doktorském studiu