Vyhlášení soutěže o cenu děkana SU OPF

 • David Jančar
 • 31.01.2019
Vyhlášení soutěže o cenu děkana SU OPF za významnou publikační činnost v roce 2018

A) Cena děkana SU OPF za vědeckou publikační činnost akademického pracovníka v roce 2018, která přispěla ke zvýšení prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. 

Ocenění se uděluje za publikované vědecké a jiné práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže (dále „metodika“), která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády České republiky, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (www.vyzkum.cz). Nejlepší vědecké práce budou ohodnoceny příslušnou finanční částkou. Návrhy na ocenění ve formě přihlášky mohou podávat jednotliví akademičtí pracovníci společně s jedním exemplářem publikace nebo kopie vybrané části (titulní strana, obsah, samotný text vědecké práce) na Oddělení vědy a výzkumu do 28. února 2019 v následující kategorii:

Příspěvek ve vědeckém časopise 

Kritéria hodnocení:

 • příslušnost k SU OPF musí být uvedena v afiliaci práce;
 • podíl autora SU OPF musí činit alespoň 50 %;
 • v případě vědeckého článku je za klíčové kritérium považováno umístnění časopisu dle IF (Web of Science) nebo SJR (SCOPUS) v kvartilu vědního oboru předloženého článku;
 • jako další kritéria lze považovat citovanost daného díla a jeho mezinárodní rozměr, tj. zdali byl výstup vytvořen v jednom ze světových jazyků nebo byl publikován v zahraničí;
 • do soutěže budou přijímány pouze vědecké práce, které byly publikovány se všemi bibliografickými údaji v kalendářním roce vyhlášení soutěže;
 • návrhy na ocenění ve formě přihlášky budou vyhodnoceny Komisí pro vědu a výzkum, která děkanovi předloží pořadí návrhů ke konečnému rozhodnutí;
 • na udělení ceny není právní nárok – při nedostatku relevantních návrhů si děkan 

SU OPF vyhrazuje právo ocenění neudělit.

Výše odměny 

1. místo bude oceněno částkou 20 tis. Kč   
2. místo bude oceněno částkou 10 tis. Kč   
3. místo bude oceněno částkou 5 tis. Kč      


B) Cena děkana SU OPF za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2018, která přispěla ke zvýšení prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. 

Ocenění se uděluje za publikované vědecké práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže (dále metodika), která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády České republiky, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (www.vyzkum.cz). Nejlepší vědecké práce budou ohodnoceny příslušnou finanční částkou. Návrhy na ocenění ve formě přihlášky mohou podávat samotní studenti doktorského studia nebo jejich školitelé společně s jedním exemplářem publikace nebo kopie vybrané části (titulní strana, obsah, samotný text vědecké práce) na Oddělení vědy a výzkumu do 28. února 2019 v následující kategorii:

Příspěvek ve vědeckém časopise 

  Kritéria hodnocení:

  • příslušnost k SU OPF musí být uvedena v afiliaci práce;
  • podíl autora SU OPF musí činit alespoň 50 %;
  • v případě vědeckého článku je za klíčové kritérium považováno umístnění časopisu dle IF (Web of Science) nebo SJR (SCOPUS) v kvartilu vědního oboru předloženého článku;
  • jako další kritéria lze považovat citovanost daného díla a jeho mezinárodní rozměr, tj. zdali byl výstup vytvořen v jednom ze světových jazyků nebo byl publikován v zahraničí; 
  • do soutěže budou přijímány pouze vědecké práce, které byly publikovány se všemi bibliografickými údaji v kalendářním roce vyhlášení soutěže;
  • z práce by mělo být patrné, že byla zpracována studentem doktorského studia SU OPF ve věcné souvislosti s jeho tématem disertační práce;
  • jednotlivé návrhy ve formě přihlášky budou následně vyhodnoceny Komisí pro vědu a výzkum, která děkanovi předloží pořadí návrhů ke konečnému rozhodnutí
  • na udělení ocenění není právní nárok – při nedostatku relevantních návrhů si děkan SU OPF vyhrazuje právo ocenění neudělit

  Výše odměny 

  1. místo bude oceněno částkou 20 tis. Kč   
  2. místo bude oceněno částkou 10 tis. Kč   
  3. místo bude oceněno částkou 5 tis. Kč      

  prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v.r.
  děkan

  Karviná  30. 1. 2019