Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2019/2020

3. 6. 2020

Referáty studentů o jejich závěrečných pracích (P. Holba, V. Pravec, J. Tesarčík).

11. 3. 2020 – postponed

K. Czudek (IMPAN Warszawa, student of Michal Rams), Alseda-Misiurewicz systems with place-dependent probabilities.

Abstract: Recently Markov chains arising when applying homeomorphisms of the interval randomly gained a lot of interest. It was started by the paper by Lluis Alseda and Michal Misiurewicz published in 2014, in which two very specific piecewise linear homeomorphisms were considered, chosen with probabilities equal to 1/2. In my work, I investigated properties of the same system of homeomorphisms but chosen with distribution depending on a point of the interval. In the first part of the talk I would like to recall theorems proved during last years. Next I will give the sketch of the proof of my own result about asymptotic stability of Alseda-Misiurewicz systems with place-dependent probabilities. During the talk I will indicate several open questions with various level of difficulty. The related paper may be found on https://arxiv.org/abs/2001.03211.

4. 3. 2020

J. Hantáková, On general properties of sα-limit sets for interval maps I (nová práce, spoluautor S. Roth)

26. 2. 2020

Seminář se nekoná z důvodu zasedání Vědecké rady Matematického ústavu.
Učastníkům se doporučuje, pokud jim to časové možnosti dovolí, zúčastnit se veřejné části jednání Vědecké rady od 11:00 v zasedací místnosti rektora. Na programu bude:

11:00 obhajoba habilitační práce M. Mlíchové a
11:40 profesorská přednáška M. Štefánkové

22. 1. 2020

W. Mance (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Normal numbers for the Cantor series expansion and possible applications in algebraic geometry.

Abstract: We will discuss basic properties of normal numbers for the Cantor series expansions and a recent result of D. Airey and B. Mance. Using ideas introduced in this paper, it may be possible to show that information about algebraic varieties is encoded in the structure of sets of normal numbers. We will outline this idea and the barriers one may encounter in finishing it.

15. 1. 2020

W. Mance (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Borel complexity of sets of normal numbers via generic points in subshifts with specification.

Abstract: We study the Borel complexity of sets of normal numbers in several numeration systems. Taking a dynamical point of view, we offer a unified treatment for continued fraction expansions and base $b$ expansions, and their various generalisations: generalised L{\"u}roth series expansions and $\beta$-expansions. In fact, we consider subshifts over a countable alphabet generated by all possible expansions of numbers in $[0,1)$. Then normal numbers correspond to generic points of shift-invariant measures. It turns out that for these subshifts the set of generic points for a shift-invariant probability measure is precisely at the third level of the Borel hierarchy (it is a $\Pi^0_3$-complete set, meaning that it is a countable intersection of $F_\sigma$-sets, but it is not possible to write it as a countable union of $G_\delta$-sets). We also solve a problem of Sharkovsky--Sivak on the Borel complexity of the basin of statistical attraction. The crucial dynamical feature we need is a feeble form of specification. All expansions named above generate subshifts with this property. Hence the sets of normal numbers under consideration are $\Pi^0_3$-complete.

18. 12. 2019

M. Mlíchová, Senzitivity v diskrétních dynamických systémech (On sensitivity in discrete dynamical systems). Habilitační přednáška.

11. 12. 2019

P. Blaschke, „Dobývání perihelia; testování teorie gravitace".
J. Bradík, Informace o připravované diplomové práci.

16. 10. 2019

V. Pravec, seminář se bude mimořádně konat v zasedací místnosti na Olbrichově ulici.

9. 10. 2019

L. Rucká a J. Smítal - pracovní seminář.

2. 10. 2019

Seminář se nekoná - Akademický den SU a Vědecká rada SU.

25. 9. 2019

J. Smítal a M. Štefánková, Úvodní seminář.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2018/2019

22. 5. 2019

Referáty studentů o jejich zavěrečných pracích (J. Cavro, V. Pravec, J. Tesarčík).

15. 5. 2019

Jan Tesarčík, Omega-limitní množiny pro po částech monotónní intervalová zobrazení (přehled výsledků).

24. 4. 2019

Barbora Volná, Countraexamples and supplements to chaos impled by fixed points for a class of differential inclusions that arise in economic models (nová práce).

17. 4. 2019

Sergei Trofimchuk, Monotone wavefronts in a non-local food-limited model.

10. 4. 2019

Vojtěch Pravec, Omega-limitní množiny v neautonomních dynamických systémech (přehled výsledků).

3. 4. 2019

Seminář se nekoná.

13. 3. 2019

Sergei Trofimchuk, On the uniqueness of traveling waves in the delayed KPP-Fisher equation.

6. 3. 2019

Samuel Roth, Inequalities for Entropy, Hausdorff Dimension, and Lipschitz Constants.

Abstract:
Many of the classic results for estimating the entropy of a dynamical system combine notions of dimension (Hausdorff dimension, topological dimension, dimension of the manifold, etc.) and expansion (the Jacobian matrix, Lyapunov exponents, etc.). One of these results says that for a Lipschitz continuous map on a compact metric space, the topological entropy is bounded above by the Hausdorff dimension times the logarithm of the Lipschitz constant. We explore whether or not this bound becomes sharp when we take an infimum over all compatible metrics. We give a positive answer for two classes of systems: linear maps on the torus, and 1-sided expansive mappings. As a corollary, we recover a 1-sided version of an old theorem by Mañé, that a topological space admitting an expansive mapping is necessarily finite-dimensional. This is joint work with Zuzana Roth accepted for publication by Studia Mathematica.

27. 2. 2019

Michaela Mlíchová, On unpredictable points and chaos (nová práce).

19. 2. 2019

Grzegorz Guzik (AGH University of Science and Technology, Kraków), Asymptotic behavior of dynamical systems represented by cocycles (skew products) - part 4.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 10:00 v posluchárně R1.

12. 2. 2019

Grzegorz Guzik (AGH University of Science and Technology, Kraków), Asymptotic behavior of dynamical systems represented by cocycles (skew products) - part 3.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 10:00 v posluchárně R1.

5. 2. 2019

Grzegorz Guzik (AGH University of Science and Technology, Kraków), Asymptotic behavior of dynamical systems represented by cocycles (skew products) - part 2.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 10:00 v posluchárně R1.

29. 1. 2019

Grzegorz Guzik (AGH University of Science and Technology, Kraków), Asymptotic behavior of dynamical systems represented by cocycles (skew products) - part 1.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 10:00 v posluchárně R1.

5. 12. 2018

Adam Bartoš (Univerzita Karlova, Praha), Constant slope maps on tame graphs.

Abstract.

7. 11. 2018

Piotr Oprocha (UGH University of Science and Technology, Kraków), On dynamics on one dimensional continua.

Abstract:
In this talk I will present some recent results related to special properties of dynamics on one-dimensional continua. Main emphasis will be put on such notions as entropy, minimality or some special properties of invariant measures. The selection of the presented results is motivated by the latest research directions undertaken by the speaker.

17. 10. 2018

Seminář se nekoná z důvodu návštěvy komise pro Institucionální akreditaci v Matematickém ústavu.

3. 10. 2018

Seminář se nekoná z důvodu zasedání Vědecke rady Slezské univerzity.

26. 9. 2018

Martin Černohorský, Úspěch historie a lingvistiky při rehabilitaci Newtona a jeho prvního axiomu pohybu vykládaného po tři staletí neoprávněně jako jen pouhý zvláštní případ druhého axiomu (kolokviální přednáška, zahájení mimořádně ve 12:00 v aule).

 

Na programu bude především studium knihy Sam B. Nadler, Jr., „Continuum Theory. An Introduction”. Případné změny v programu (např. přednášky hostů) budou oznámeny na tomto místě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2017/2018

9. 5. 2018

Jan Tesarčík, A characterization of omega-limit sets in shift spaces

25. 4. 2018

Jakub Cavro, Recurrence in nonautonomous dynamical systems

11. 4. 2018

Jakub Šotola, Chaos in hyperspaces of nonautonomous discrete systems

28. 3. 2018

Zuzana Roth, Fair measure and fair entropy.

21. 3. 2018

Vojtěch Pravec, Analytické množiny.

28. 2. 2018

Seminář se nekoná z důvodu zasedání Vědecke rady Matematického ústavu. Účastníkům se doporučuje, aby se místo toho, pokud jim to povinnosti dovolí, zúčastnili veřejné obhajoby doktorské dizertace A. Hlaváče od 9:30 v zasedací místnost rektora.

6. 12. 2017

Jakub Šotola, R-otevřený statistický software.

28. 11. 2017

Jakub Cavro, On omega-limit sets of non-autonomous discrete systems.

8. 11. 2017

Zuzana Roth, Dendrites and chaos.

25. 10. 2017

Marta Štefánková, On topological sequence entropy.

18. 10. 2017

Vojtěch Pravec, On nonwandering piecewise monotonic interval maps II.

11. 10. 2017

Jan Tesarčík, On nonwandering piecewise monotonic interval maps I.

27. 9. 2017 slavnostní Seminář z matematické analýzy (zahájení mimořádně ve 14:30 v aule)

dr. Jana Hantáková, prof. Francisco Balibrea Gallego a prof. Ludwig Reich.

Fotografievideo

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2016/2017

Na programu budou přednášky na různá témata související s problematikou dynamických systémů. Termíny konání včetně jmen přednášejících budou oznámeny na tomto místě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

25. 4. 2017

Jakub Šotola

28. 3. 2017

Jana Hantáková

7. 3. 2017

Marta Štefánková

21. 2. 2017

Úvodní seminář.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2015/2016

Na programu bude především studium knihy Douglas Lind and Brian Marcus, "An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding". Případné změny v programu (např. přednášky hostů) budou oznámeny na tomto místě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

19. 4. 2016

Seminář se nekoná.

29. 3. 2016

RNDr. Jiří Kupka, Ph.D. (Ostravská univerzita), Fuzzy dynamické systémy.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková, prof. Trofimchuk

Program v akademickém roce 2014/2015

Na programu bude především studium knihy Douglas Lind and Brian Marcus, "An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding". Případné změny v programu (např. přednášky hostů) budou oznámeny na tomto místě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

20. 1. 2015

Petra Nábělková, Different roles of the right and the left interactions in the nonlocal KPP-Fisher equation.

16. 12. 2014

14:45, doc. RNDr. Roman Hric, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Reparametrization of flows and rotation sets.

16:00, doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University of Rzeszów), On conjugation of some families of transformations related to invariant utility functions.

10. 12. 2014 od 11:30 v posluchárně R1

doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University of Rzeszów), Composite functional equation stemming from subsemigroups determination.

9. 12. 2014

doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University of Rzeszów), Approximate helices of continuous iteration semigroups.

2. 12. 2014

Seminář se nekoná.

18. 11. 2014

Francisco Balibrea (Universidad de Murcia, Španělsko), On dynamics of discontinuous maps.

11. 11. 2014

Vincenzo Recupero (Department of Mathematical Sciences, Politecnico di Torino, Itálie), Operator semigroups in a noncommutative framework.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková, prof. Trofimchuk

Program v akademickém roce 2013/2014

Na programu bude především studium knihy C. E. Silva, "Invitation to Ergodic Theory". Případné změny v programu (např. přednášky hostů) budou oznámeny na tomto místě. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

6. 5. 2014

Michalela Mlíchová, Ergodická věta

11. 3. 2014

Christian Pötzsche (Klagenfurt University, Austria), Nonautonomous dynamics: Spectrum, geometric theory and bifurcation I.

4. 3. 2014

Hans-Otto Walther (Universität Giessen, Germany), "Complicated histories due to variable delay".

25. 2. 2014

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Uniquely minimal spaces II.

18. 2. 2014

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Uniquely minimal spaces I.

1. 10. 2013

Seminář se nekoná.
Účastníkům se doporučuje zúčastnit se podle možností obhajoby dizertační práce RNDr. Jiřiny Jahnové v oboru Geometrie a globální analýza, které se uskuteční v úterý 1. 10. 2013 ve 14:30 hod. v zasedací místnosti rektora.

24. 9. 2013

Seminář se nekoná.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2012/2013

Pokud nebude stanoveno jinak, na programu budou vystoupení studentů na předem zadaná témata. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

14. 5. 2013

doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Almost automorphic minimal sets: a construction

7. 5. 2013

doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Introduction to quasi-periodically forced systems

doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University of Rzeszów), Functional equations on restricted domains.

23. 4. 2013

Seminář se nekoná.

16. 4. 2013

Seminář se nekoná.

12. 3. 2013

Sergei Trofimchuk, Global continuation of monotone wavefronts in the KPP-Fisher delayed equation: two approaches.

5. 3. 2013

Hans-Otto Walther, Giessen University, Germany, "An invitation to variable delay" (a survey).

26. 2. 2013

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Minimality: From continuous to discrete time.

19. 2. 2013

Michal Málek, Bázické množiny v jednorozměrných dynamických systémech (habilitační přednáška).

30. 10. 2012

Mgr. Dominik Kwietniak, Ph.D. (Jagiellonian University, Krakow), Sumset phenomenon I.

25. 9. 2012

prof. dr. hab. Karol Baron (Silesian University, Katowice), On the convergence in law of iterates of random-valued functions.
Abstract

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková, prof. Trofimchuk

Program v akademickém roce 2011/2012

Pokud nebude stanoveno jinak, na programu bude studium knihy Clarka Robinsona "Dynamical Systems. Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos". Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

22. 5. 2012

Piotr Oprocha (AGH University of Science and Technology, Kraków), Mixing and entropy in dimension one.

15. 5. 2012

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Functional envelopes of dynamical systems.

24. 4. 2012

Sergei Trofimchuk, Almost periodic and almost automorphic dynamics in skew-product semiflows V (by Y. Yi and W. Shen).

10. 4. 2012

Sergei Trofimchuk, Almost periodic and almost automorphic dynamics in skew-product semiflows IV (by Y. Yi and W. Shen).
Video

3. 4. 2012

Seminář se nekoná.

27. 3. 2012

Sergei Trofimchuk, Almost periodic and almost automorphic dynamics in skew-product semiflows III (by Y. Yi and W. Shen).

13. 3. 2012

Sergei Trofimchuk, Almost periodic and almost automorphic dynamics in skew-product semiflows II (by Y. Yi and W. Shen).
Video

28. 2. 2012

Sergei Trofimchuk, Almost periodic and almost automorphic dynamics in skew-product semiflows I (by Y. Yi and W. Shen).
Video

21. 2. 2012

RNDr. Matúš Dirbák (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Extensions of flows by cocycles, work in progress.

7. 2. 2012

RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (Matematický ústav AV ČR Praha), Krátký úvod do matematických modelů paměti.

 

Seminář z diskrétních dynamických systémů – vedoucí doc. Štefánková

Program v akademickém roce 2010/2011

Pokud nebude oznámeno jiné téma, bude na programu studium vybraných článků týkajících se chaosu v diskrétních dynamických systémech.

3. 5. 2011
Tomáš Konderla, Continuous Convex MS-differentiable Function Need Not Be HL-differentiable.

10. 5. 2011
Tomáš Konderla, Various Types of Derivatives or My Thesis.