Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2018/2019

18. 12. 2018

Jakub Vašíček, Symetrie a zákony zachování pro zobecnění Kawaharovy rovnice.

Seminář se mimořádně koná od 14:30 v místnosti RZ.

4. 12. 2018

Petr Blaschke, Asymptotika vlastních čísel komplexních Jacobiho matic.

30. 10. 2018

Seminář se nekoná.

16. 10. 2018

Petr Blaschke, Nejnovější důkaz Riemannovy hypotézy.

Seminář se mimořádně koná od 11:30 v posluchárně R2.

2. 10. 2018

Miroslav Engliš, O Poincarého metrikách.

26. 9. 2018

Seminář je spojen se slavnostním seminářem prof. Smítala a doc. Štefánkové - zahájení mimořádně od 12:00 v aule:

Martin Černohorský, Úspěch historie a lingvistiky při rehabilitaci Newtona a jeho prvního axiomu pohybu vykládaného po tři staletí neoprávněně jako jen pouhý zvláštní případ druhého axiomu (kolokviální přednáška).

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2017/2018

1. 3. 2018

Jiří Jahn, Quantized contact transformations and the method of brackets.
Seminář se mimořádně koná ve čtvrtek od 15:15 v zasedací místnosti MÚ.

24. 10. 2017

Pavel Novák, Weylův tenzor a Petrovovy klasifikace.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 16:30 v zasedací místnosti MÚ.

4. 10. 2017

Pavel Novák, Ekvivalence čtyřdimenzionálních metrik.

27. 9. 2017

Seminář je spojen se slavnostním seminářem prof. Smítala a doc. Štefánkové - zahájení mimořádně od 14:30 v aule:

dr. Jana Hantáková, prof. Francisco Balibrea Gallego a prof. Ludwig Reich.

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2016/2017

19. 4. 2017

Seminář se nekoná.

11. 4. 2017

Miroslav Engliš, Zeta funkce na Riemannových varietách.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 16:50 v zasedací místnosti MÚ.

4. 4. 2017

Petr Blaschke, Druhákův sen.

27. 3. 2017

Petr Blaschke, Hypergeometrický tvar fundamentální věty analýzy.
Seminář se mimořádně koná v pondělí od 15:00 v posluchárně R1.

20. 3. 2017

Miroslav Engliš, Sobolevovy věty o vnoření a stopách.
Seminář se mimořádně koná v pondělí od 15:00 v posluchárně R1.

15. 3. 2017

Miroslav Engliš, Kodairova věta o vnoření a Bergmanovy prostory.

7. 3. 2017

Miroslav Engliš, Exkurze do komplexních analytických prostorů.
Seminář se mimořádně koná v úterý od 10:00 v posluchárně R1.

1. 3. 2017

Adam Hlaváč, More exact solutions of the constant astigmatism equation.

7. 12. 2016

Priv.-Doz. Dr. Olaf Klein (WIAS Berlin, Germany), On uncertainty quantification for hysteresis operators.

2. 11. 2016

Petr Blaschke, Pedální rovnice křivek a centrální silové problémy.

26. 10. 2016

Jiří Jahn, Groebnerovy báze a hypergeometrické funkce.

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2015/2016

20. 4. 2016

Miroslav Engliš, Jackovy polynomy a symetrické funkce III.

6. 4. 2016

Miroslav Engliš, Reprodukující jádra Sobolevových prostorů.

23. 3. 2016

Seminář se nekoná.

16. 3. 2016

Seminář se nekoná.

9. 3. 2016

Miroslav Engliš, Jackovy polynomy a symetrické funkce II.

3. 12. 2015

Miroslav Engliš, Jackovy polynomy a symetrické funkce I.

25. 11. 2015

Miroslav Engliš, Cartanovy oblasti a Jackovy polynomy.

18. 11. 2015

Seminář se nekoná. Účastníkům se doporučuje zúčastnit se místo něj veřejné obhajoby doktorské dizertační práce J. Jahna 19. 11. 2015 v 11:30 v zasedací místnosti rektorátu SU.

4. 11. 2015

Petr Blaschke, Hypergeometric function of matrix argument.

21. 10. 2015

Seminář se nekoná.

14. 10. 2015

Seminář se nekoná.

7. 10. 2015

Petr Blaschke, Quantum Hall effect.

30. 9. 2015

Seminář se nekoná.

23. 9. 2015

Karel Hasík, Limitní cykly v Liénardově modelu a v modelu dravec-kořist. (Habilitační přednáška).
Seminář se koná již od 14:00 spojený se seminářem prof. Smítala.

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2014/2015

20. 5. 2015

Adam Hlaváč, Stručný přehled diferenciální geometrie podvariet.

6. 5. 2015

Seminář se nekoná.

29. 4. 2015

Barbora Volná, Dynamické systémy na diferencovatelných varietách.

22. 4. 2015

Seminář se nekoná.

15. 4. 2015

Miroslav Engliš, Krátce o pseudodiferenciálních operátorech.

8. 4. 2015

Seminář se nekoná.

1. 4. 2015

Prof. Dr. Vlastimil Dlab (Carleton University, Ottawa, Canada), Záhada diskrétních hodnot Jonesova indexu - odhalení spočívá v algebře. (kolokviální přednáška)
Seminář se koná již od 14:00 spojený se seminářem prof. Smítala.

25. 3. 2015

Seminář se nekoná.

18. 3. 2015

Jiří Jahn, Úvod do komplexní geometrie II.

11. 3. 2015

Jiří Jahn, Úvod do komplexní geometrie.

21. 1. 2015

Dr. Daneile Davino (Università del Sannio, Benevento, Itálie), Smart materials: applications, engineering and modeling.

21. 1. 2015

Jana Kopfová, Traveling waves in the nonlocal KPP-Fisher equation.

14. 1. 2015

prof. Maciej Blaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň, Polsko), Hamiltonian systems: from classical to quantum models III: Classical separability.

7. 1. 2015

prof. Maciej Blaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň, Polsko), Hamiltonian systems: from classical to quantum models I: Quantization of Poisson manifolds.

17. 12. 2014

Doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Reparametrization of flows, total minimality and mixing.

10. 12. 2014

Andrey Mironov, D.Sc. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Rusko), Algebro-geometric solutions of WDVV

Abstrakt:

We demonstrate how to construct explicit examples of Frobenius manifolds by using analytical methods of finite-gap integration. Therewith we apply Krichever’s scheme of constructing solutions to the associativity equations. Although it is rather clear that the solutions to associativity equations corresponding to smooth spectral curves are not quasihomogeneous we show that in a very degenerate case when the spectral curve consists of rational irreducible components one may construct quasihomogeneous solutions to these equations.

3. 12. 2014

Andrey Mironov, D.Sc. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Rusko), Minimal and Hamiltonian-minimal Lagrangian submanifolds in $C^n$ and $CP^n$

Abstrakt:

Using intersections of real quadrics we construct Hamiltonian-minimal and minimal Lagrangian immersions of some manifolds in $C^n$ and $CP^n$. With the help of this construction one can construct immersions of such manifolds as the generalized Klein bottle $K^n$ , the multidimensional torus, $K^{n-1}\times S^1$, $S^{n-1}\times S^1$, and many others.

26. 11. 2014

Zdeněk Dušek (University of Hradec Králové), Singer-Thorpe bases for special Einstein curvature tensors in dimension 4.

Abstrakt

19. 11. 2014

Seminář se nekoná, zájemcům se místo toho doporučuje účast na předávání čestného doktorátu prof. Sharkovskému v Kulturním domě Na Rybníčku od 11:00 hod.

12. 11. 2014

Petr Blaschke, Úvod do hypergeometrie (dokončení).

5. 11. 2014

Petr Blaschke, Úvod do hypergeometrie II.

29. 10. 2014

Seminář se nekoná.

22. 10. 2014

Seminář se nekoná.

15. 10. 2014

Roman Popovych, Dr.Sc. (Wolfgang Pauli Institute, Rakousko), Local and potential conservation laws

Abstrakt:

The basic notions and statements on local and potential conservation laws of differential equations are reviewed. The main attention is paid to constructive methods of finding conservation laws for general systems of differential equations. Equivalence of conservation laws with respect to Lie symmetry groups for fixed systems of differential equations and with respect to equivalence groups or equivalence groupoids for classes of such systems are considered. The general theory is illustrated by the consideration of conservation laws for evolution equations in two independent variables. In particular, we completely describe conservation laws for second-order evolution equations up to contact equivalence within the class of evolution equations.

08. 10. 2014

Roman Popovych, Dr.Sc. (Wolfgang Pauli Institute, Rakousko), Equivalence groupoids of classes of differential equations

Abstrakt:

We discuss basic notions of group analysis of differential equations that are related to the problem of group classification of differential equations. This includes the definition of classes of (systems of) differential equations within the framework of group analysis and admissible (form-preserving) point (resp. contact) transformations among equations from a class. Only subsets of transformations that possess the usual (pseudo)group structure are commonly considered in the literature on group analysis of differential equations. Thus, the point symmetry group of a differential equation consists of point transformations in the space of independent and dependent variables that preserve this equation. The equivalence group of a class of differential equations is the set of point transformations in the joint space of variables and arbitrary elements of the class that map each equation from the class to an equation from the same class. At the same time, the whole set of admissible transformations in a class can only be equipped, in general, with the groupoid structure and hence it can naturally be called the equivalence groupoid of the class. A class of differential equations is called normalized if its equivalence groupoid is generated by its equivalence group. The above property of normalization can be weakened in various ways, which leads to other kinds of normalization. We present a procedure for finding equivalence groupoids. The description of an equivalence groupoid may involve generalizations of equivalence groups, normalized subclasses, mappings between classes, etc. The framework developed allows us to essentially enhance the algebraic method of group classification of differential equations.

Seminář se mimořádně koná v zasedací místnosti rektorátu SU.

1. 10. 2014

Petr Blaschke, Úvod do hypergeometrie.

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2013/2014

21. 5. 2014

dr hab. Katarzyna Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Polsko), Variational calculus with constraints on general algebroids I.

30. 4. 2014

Miroslav Engliš, Eliptické funkce.

16. 4. 2014

Prof. Valentin V. Lychagin (Universitetet i Tromsø, Norsko), Operational compatibility: brackets and multi brackets.

Abstrakt:

The role of symbolic modules in the Integrability problem will be discussed as well as geometric interpretation of symbolic modules. Different resolvents for symbolic modules and the corresponding criteria for Integrability will be considered. The special case of complete intersections will considered in details.

9. 4. 2014

Prof. Dmitri V. Alekseevsky (MU Brno), Introduction to neurogeometry of vision.

Abstrakt:

We will discuss basic facts about operation of visual system and arising geometrical problems.
The following questions will be discussed:
An eye as an optical devise and input function on retina.
An eye as a rotating rigid body. Saccadic movement and transformation of the input function.
Transformation of the input function in retina. Gangion cells as Marr filters.
Conformal map from retina to primary visual cortex VI.
Pin-wheel structure of the VI and recognition of contours. Simple cells as Gabor filters.
Models of Petitot and Petitot-Citti-Sarti.
Problem of conformal invariancy.

2. 4. 2014

Barbora Volná, Existence chaosu v rovině $\mathbb{R}^2$ a aplikace v makroekonomii.

26. 3. 2014

Adam Hlaváč, Some new results concerning the constant astigmatism equation II.

19. 3. 2014

Adam Hlaváč, Some new results concerning the constant astigmatism equation I.

12. 3. 2014

Miroslav Engliš, Hermitovy polynomy.

11. 12. 2013

Jiří Jahn, Asymptotický rozvoj Hornovy funkce II.

4. 12. 2013

Seminář se nekoná.

27. 11. 2013

Jiří Jahn, Asymptotický rozvoj Hornovy funkce I.

20. 11. 2013

Seminář se nekoná.

13. 11. 2013

Seminář se nekoná.

6. 11. 2013

Sergei Igonin, Ph.D. (Yaroslavl, Russia), Integrability of nonlinear (1+1)-dimensional PDEs, Backlund transformations, and infinite-dimensional Lie algebras VI.

30. 10. 2013

Sergei Igonin, Ph.D. (Yaroslavl, Russia), Integrability of nonlinear (1+1)-dimensional PDEs, Backlund transformations, and infinite-dimensional Lie algebras III.

23. 10. 2013

Sergei Igonin, Ph.D. (Yaroslavl, Russia), Integrability of nonlinear (1+1)-dimensional PDEs, Backlund transformations, and infinite-dimensional Lie algebras I.

16. 10. 2013

Seminář se nekoná.

9. 10. 2013

Seminář se nekoná.

25. 9. 2013

Miroslav Engliš, Jak na asymptotické rozvoje?

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2012/2013

15. 5. 2013

Petr Blaschke, Berezinova transformace dvou argumentů.

24. 4. 2013

Proběhne místo semináře seminář doc. Sergyeyeva z diferenciální geometrie: Prof. Vladimir Rubtsov (Université d'Angers, France), Symmetries, conservation laws and differential invariants of the Monge-Ampere equations.

17. 4. 2013

Prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze), Inequalities for integral operators and spectral problems.
(kolokviální přednáška - začíná již od 14.00 společně se seminářem prof. Smítala)

10. 4. 2013

Prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze), Irregular vectors and chaos for linear operators.
(kolokviální přednáška - začíná již od 14.00 společně se seminářem prof. Smítala)

3. 4. 2013

seminář se nekoná

27. 3. 2013

seminář se nekoná

20. 3. 2013

Maxim Pavlov, Ph.D. (Lebeděvův fyzikální ústav, Moskva, Rusko), Bi-Hamiltonian pairs of first and third homogeneous differential operators.
Abstract:
We restrict our consideration on two examples (three-component WDVV associativity system and six-component oriented WDVV associativity system).
We consider several different approaches to constract local Hamiltonian structures of high orders.

13. 3. 2013

Doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Projections in duals to Asplund spaces made without use of Simons' lemma
(kolokviální přednáška - začíná již od 14.00 společně se seminářem prof. Smítala)

20. 2. 2013

Maxim Pavlov, Ph.D. (Lebeděvův fyzikální ústav, Moskva, Rusko), Problems of Classical Mechanics and Benney Hydrodynamic Chain.
Abstract:
We consider the Benney hydrodynamic chain and its most interesting hydrodynamic reductions. We show that each such a reduction creates automatically the corresponding Hamiltonian system with one degree of freedom. Integrability of these Hamiltonian systems is discussed.

12. 12. 2012

seminář se nekoná

5. 12. 2012

seminář se nekoná

28. 11. 2012

V rámci semináře mimořádně proběhne seminář doc. Sergyeyeva s přednáškou Oleg Morozov (University of Tromsø, Norway): Recursion Operators for the Universal Hierarchy Equation via Cartan's Method of Equivalence.

21. 11. 2012

Miroslav Engliš, Riemann mapping theorem ve vyšších dimenzích.

14. 11. 2012

Jiřina Vodová, O homologiích III

7. 11. 2012

seminář se nekoná

31. 10. 2012

Jiřina Vodová, O homologiích II

24. 10. 2012

Jiřina Vodová, O homologiích

17. 10. 2012

seminář se nekoná

10. 10. 2012

Adam Hlaváč, Some results concerning the constant astigmatism equation II

3. 10. 2012

Adam Hlaváč, Some results concerning the constant astigmatism equation I

26. 9. 2012

V rámci semináře mimořádně proběhne seminář doc. Sergyeyeva s přednáškou Raffaele Vitolo (Universita del Salento, Itálie): On the symbolic computation of integrability related operators. Part I: symbolic software.

 

Druhý seminář z matematické analýzy – vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2011/2012

16. 5. 2012

Miroslav Engliš, Dzeta funkce a prvočísla.

9. 5. 2012

Miroslav Engliš, Riemannova dzeta funkce.

2. 5. 2012

Barbora Volná, Some Dynamical Behaviour (Relaxation Oscillations and Chaos) of Macroeconomic Systems.

25. 4. 2012

Seminář se nekoná.

18. 4. 2012

Seminář se nekoná.

11. 4. 2012

Petr Sander, Hysteresis in material fatigue.

4. 4. 2012

Seminář se nekoná.

28. 3. 2012

Seminář se nekoná.

21. 3. 2012

Seminář se nekoná.

14. 3. 2012

Petr Vojčák, The Story of Solitons.

7. 3. 2012

Petr Sander, Dynamical systems on spaces of compact sets.

29. 2. 2012

Petr Blaschke, Hypergeometric functions (dokončení).

22. 2. 2012

Seminář se nekoná.

14. 12. 2011

Petr Blaschke, Hypergeometric functions (dokončení).

Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod.

7. 12. 2011

Seminář se nekonal.

30. 11. 2011

Petr Blaschke, Hypergeometric functions.

23. 11. 2011

Adam Hlaváč, A reciprocal transformation for the constant astigmatism equation.

16. 11. 2011

Lenka Obadalová, Topological size of scrambled sets.

9. 11. 2011

Seminář se nekoná.

2. 11. 2011

Jiří Jahn, Harmonická Berezinova transformace na poloprostoru II.

26. 10. 2011

Seminář se nekoná.

19. 10. 2011

Seminář se z technických důvodů nekoná.

12. 10. 2011

Jiří Jahn, Harmonická Berezinova transformace na poloprostoru I.

5. 10. 2011
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (Fakulta stavební, ČVUT Praha), O Banachově-Mazurově větě – kolokviální přednáška začíná ve 14.00.

21. 9. 2011

Seminář se nekoná.

 

Druhý seminář z matematické analýzy - vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2010/2011

18. 5. 2011
Petr Blaschke, Projekce harmonických Bergmanových prostorů.

11. 5. 2011
Seminář přesunut na příští týden.

3. 5. 2011
Tomáš Konderla, Continuous convex MS-differentiable function need not be HL-differentiable. 
Seminář se výjimečně koná o den dříve v úterý 3.5. od 14:45 v posluchárně R1 spojený se seminářem doc. Štefánkové.

27. 4. 2011
Jiřina Vodová, Klasifikace komplexních polojednoduchých Lieových algeber. 
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1.

20. 4. 2011
Seminář se nekoná.

13. 4. 2011
Miroslav Engliš, Homogenní distribuce II.

6. 4. 2011
Seminář se nekoná.

30. 3. 2011
Miroslav Engliš, Homogenní distribuce.

23. 3. 2011
Seminář se nekoná.

16. 3. 2011
Petr Blaschke, Heat solution operator.

9. 3. 2011
Miroslav Engliš, O analytickém pokračování Hilbertových prostorů.

2. 3. 2011
Seminář se nekoná.

23. 2. 2011
Jan Tichavský, O Toeplitzových operátorech na holomorfních Sobolevových prostorech $H^s_{hol}(C^n)$.
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1 společně se seminářem prof. Smítala.

15. 12. 2010
Adam Hlaváč, A type of continuous dynamical system motivated by quantum physics.

8. 12. 2010
Miroslav Engliš, Metoda stacionární fáze.

1. 12. 2010
Josef Vícha, Fuzzy bimaticové hry - optimistický a pesimistický přístup.

24. 11. 2010
prof. dr. hab. Jaroslav Zemanek (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Universal generators of operators. (Kolokviální přednáška)
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1.

10. 11. 2010
Barbora Kaličinská, Matematické modelování makroekonomické rovnováhy aneb Model IS-LM se speciálními funkcemi.
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1.

3. 11. 2010
Petr Vojčák, Symetrie algebraických a diferenciálních rovnic (dokončení).

27. 10. 2010
Seminář se nekoná.

20. 10. 2010
Seminář se nekoná.

13. 10. 2010
Seminář přesunut z důvodu onemocnění řečníka.

6. 10. 2010
Petr Vojčák, Symetrie algebraických a diferenciálních rovnic.
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1.

29. 9. 2010
Seminář přesunut na příští týden z důvodu onemocnění řečníka.

22. 9. 2010
Seminář se nekoná.

 

Druhý seminář z matematické analýzy - vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2009/2010

2. 6. 2010
Mgr. Petr Hájek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Diferencovatelnost v Banachových prostorech (habilitační přednáška).
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1 (společně se seminářem prof. Smítala).

19. 5. 2010
Jana Kopfová, Parciální diferenciální rovnice s hysterezními operátory (habilitační přednáška).
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1 (společně se seminářem prof. Smítala).

12. 5. 2010
Miroslav Engliš, Něco navíc o Fourierově transformaci.

5. 5. 2010
Miroslav Engliš, Jak na asymptotické rozvoje?

28. 4. 2010
Seminář se nekoná

21. 4. 2010
Jiří Jahn, Harmonická Berezinova transformace na poloprostorech.

14. 4. 2010
Seminář se nekoná

7. 4. 2010
Seminář se nekoná

31. 3. 2010
Účastníkům se doporučuje zúčastnit se místo něj v 11:30 hod. v zasedací místnosti rektora veřejné obhajoby doktorské dizertace Petra Harasima.

24. 3. 2010
Seminář se nekoná

17. 3. 2010
Radek Hudeczek, Introduction to Lotka-Volterra systems.
Seminář se nekonal (přednášející se omluvil).

10. 3. 2010
Petr Blaschke, (Ne)konvergence a asymptotické rozvoje.

3. 3. 2010
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech III.

24. 2. 2010
Jiřina Vodová, Řetězové pravidlo pro konické derivace.

16. 12. 2009
Seminář se nekoná

9. 12. 2009
Seminář se nekoná

2. 12. 2009
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech II.

25. 11. 2009
Petr Blaschke, Analytické prodlužování sum.

18. 11. 2009
Seminář se nekoná

11. 11. 2009
Seminář se nekoná

4. 11. 2009
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech.

28. 10. 2009
Seminář se nekoná

21. 10. 2009
Petr Harasim, Metoda nejhoršího scénáře a její aplikace na problém s parciální diferenciální rovnicí s nejistými koeficienty.
Seminář se koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

14. 10. 2009
Seminář se nekoná, zájemcům se doporučuje, aby místo toho navštívili seminář prof. Smítala ve 14:00 v posluchárně R1.

7. 10. 2009
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Voda a led – matematický model fázového přechodu, aneb Jak si aplikovaný matematik ukládá láhev na mrazák
Seminář se koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

30. 9. 2009
Hong Van Le (Matematický ústav AV ČR, Praha), Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds.

 

Druhý seminář z matematické analýzy - vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2009/2010

2. 6. 2010
Mgr. Petr Hájek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Diferencovatelnost v Banachových prostorech (habilitační přednáška).
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1 (společně se seminářem prof. Smítala).

19. 5. 2010
Jana Kopfová, Parciální diferenciální rovnice s hysterezními operátory (habilitační přednáška).
Seminář se výjimečně koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1 (společně se seminářem prof. Smítala).

12. 5. 2010
Miroslav Engliš, Něco navíc o Fourierově transformaci.

5. 5. 2010
Miroslav Engliš, Jak na asymptotické rozvoje?

28. 4. 2010
Seminář se nekoná

21. 4. 2010
Jiří Jahn, Harmonická Berezinova transformace na poloprostorech.

14. 4. 2010
Seminář se nekoná

7. 4. 2010
Seminář se nekoná

31. 3. 2010
Účastníkům se doporučuje zúčastnit se místo něj v 11:30 hod. v zasedací místnosti rektora veřejné obhajoby doktorské dizertace Petra Harasima.

24. 3. 2010
Seminář se nekoná

17. 3. 2010
Radek Hudeczek, Introduction to Lotka-Volterra systems.
Seminář se nekonal (přednášející se omluvil).

10. 3. 2010
Petr Blaschke, (Ne)konvergence a asymptotické rozvoje.

3. 3. 2010
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech III.

24. 2. 2010
Jiřina Vodová, Řetězové pravidlo pro konické derivace.

16. 12. 2009
Seminář se nekoná

9. 12. 2009
Seminář se nekoná

2. 12. 2009
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech II.

25. 11. 2009
Petr Blaschke, Analytické prodlužování sum.

18. 11. 2009
Seminář se nekoná

11. 11. 2009
Seminář se nekoná

4. 11. 2009
Jiří Jahn, Harmonická jádra na poloprostorech.

28. 10. 2009
Seminář se nekoná

21. 10. 2009
Petr Harasim, Metoda nejhoršího scénáře a její aplikace na problém s parciální diferenciální rovnicí s nejistými koeficienty.
Seminář se koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

14. 10. 2009
Seminář se nekoná, zájemcům se doporučuje, aby místo toho navštívili seminář prof. Smítala ve 14:00 v posluchárně R1.

7. 10. 2009
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Voda a led – matematický model fázového přechodu, aneb Jak si aplikovaný matematik ukládá láhev na mrazák
Seminář se koná již od 14.00 hod. v posluchárně R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

30. 9. 2009
Hong Van Le (Matematický ústav AV ČR, Praha), Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds.

 

Druhý seminář z matematické analýzy - vedoucí prof. Engliš

Program v akademickém roce 2007/2008

3. 10. 2007
Jan Tichavský, O problémech v Berezinově-Toeplitzově kvantování Cn.

10. 10. 2007
Seminář se nekoná, z důvodu prodlouženého (pracovního) semináře prof. Smítala.

17. 10. 2007
Jan Tichavský, O problémech v Berezinově-Toeplitzově kvantování na Cn (2. část).

24. 10. 2007
Petra Kordulová, Hyperbolická rovnice 1. řádu s  hysterezí (začátek).

31. 10. 2007
Petra Kordulová, Hyperbolická rovnice 1. řádu s hysterezí (dokončení).

7. 11. 2007
Miroslav Engliš, O reprodukujících jádrech.

14. 11. 2007
Miroslav Engliš, O Berezinově kvantování.

21. 11. 2007
Tomáš Konderla, Derivace konvexních funkcí.

28. 11. 2007
Petr Vojčák, Tečné kužely a diferencovatelnost.

5. 12. 2007
Petr Vojčák, Tečné kužely a diferencovatelnost II.

12. 12. 2007
Renata Otáhalová, Lipschitzovské odhady pro Berezinovu transformaci.

19. 12. 2007
Seminář se nekoná.

27. 2. 2008
Seminář se nekoná.

5. 3. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech.

12. 3. 2008
Seminář se nekoná.

19. 3. 2008 ve 14.00
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Asymptotické chování řešení rovnic hydrodynamiky (kolokviální přednáška).

26. 3. 2008
Alžběta Haková, Nekomutativní entropie.

2. 4. 2008
Seminář se nekoná.

9. 4. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech II.

16. 4. 2008
Miroslav Engliš, Základy Schatten-von Neumannovy teorie.

23. 4. 2008 ve 14.00
Doc. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Klasický a fourierovský přístup k prostorům Sobolevova typu (kolokviální přednáška).

30. 4. 2008
Seminář se nekoná.

7. 5. 2008 ve 14.00
Josef Vícha, Fuzzy množiny.

14. 5. 2008
Seminář se nekoná.

21. 5. 2008
Jan Tichavský, O článku L. A. Coburn: Deformation estimates for the Berezin-Toeplitz quantization a různých souvislostech III.