Věda, výzkum, rozvoj, projekty

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Matematickému ústavu Slezské univerzity dle § 82 a 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) oprávnění konat habilitační řízení v oborech

a oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oboru

 

Zahájená habilitační řízení.
Ukončená habilitační řízení.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem.
Ukončená řízení ke jmenování profesorem.

Podmínky habilitace a jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě v matematických oborech.