Věda, výzkum, rozvoj, projekty

Současné

Projekty GA ČR

 • 16-25995S Teorie funkcí a teorie operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace II, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 924 tis. Kč z toho 308 tis. Kč (2016), 308 tis. Kč (2017).

Řešitel M. Engliš.

Řešitel J. Rosický (PřF MU, Brno), spoluřešitel M. Engliš.

 • 15-12227S Analýza matematických modelů multifunkčních materiálů s hysterezí, projekt na roky 2015–2017 s rozpočtem pro MÚ 975 tis. Kč z toho 325 tis. Kč (2015), 325 tis. Kč (2016), 325 tis. Kč (2017).

Řešitel P. Krejčí (MÚ AV ČR v Praze), spoluřešitelka J. Kopfová.

Granty Moravskoslezského kraje

 • 01204/2016/RRC Podpora internacionalizace - Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, celouniverzitní projekt na roky 2016–2017 s rozpočtem 475 tis. Kč pro MÚ.

Výstupy projektu:

Řešitel M. Engliš

 • Podpora rozvoje vybraných, profesně orientovaných oborů na Slezské univerzitě v Opavě, projekt na rok 2017 s rozpočtem 185 tis. Kč pro MÚ.

Řešitelka K. Petrlová

Institucionální plán

 • 0401/2016 Popularizace matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 880 tis. Kč z toho 280 tis. Kč (2016), 300 tis. Kč (2017).

Řešitel M. Málek

 • 4/2016 Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2016-2018 s rozpočtem 2 500 tis. Kč, z toho pro MÚ 100 tis. Kč (2016), 85 tis. Kč (2017). projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 880 tis. Kč z toho 280 tis. Kč (2016), 300 tis. Kč (2017).

Řešitel M. Málek

ISIP

 • P01 3D tisk pro výuku matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 168 tis. Kč z toho 56 tis. Kč (2016), 56 tis. Kč (2017).

Řešitel M. Marvan

Interní grantový systém SU

 • IGS/9/2017 Prostory funkcí s reproukujícími jádry.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

 • SGS/16/2016 Dynamické systémy na rozvětvených prosotrech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Málek, rozpočet 201 tis. Kč (2016), 444 660 Kč (2017).

 • SGS/17/2016 Geometrie vnořených ploch a sítí, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Marvan, rozpočet 285 tis. Kč (2016), 210 718 Kč (2017).

 • SGS/18/2016 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 771 tis. Kč (2016), 330 tis. Kč (2017).

 • SGS/22/2017 Geometrické struktury v teorii diferenciálních rovnic, projekt na roky 2017–2019, rozpočet 170 222 Kč (2017).

Řešitel A. Sergyeyev.