Věda, výzkum, rozvoj, projekty

Evaluace vědecké části Matematického ústavu

V souladu se standardy obvyklými u všech institucí, které si kladou za cíl produkovat kvalitní výsledky v oblasti vědy a výzkumu, se Matematický ústav v Opavě rozhodl přistoupit k evaluaci své vědecké činnosti.

 

  • Evaluace 2017

Rozhodnutí ředitele č. 4/2017 k provedení evaluace Matematického ústavu v Opavě v roce 2017
Zpráva evaluační komise

 

  • Evaluace 2012

Zadání evaluace
Zpráva evaluační komise

 

  • Evaluace 2007

Zadání evaluace
Zpráva evaluační komise