Kandidát: Dr. hab. Janusz Andrzej Brzdęk, PhD.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 1. 2016
Pracoviště: Associate professor, Department of Mathematics, Pedagogical University Kraków, Polsko
Obor: Matematika – Matematická analýza

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) – předseda
prof. dr. hab. Roman Ger (Silesian University, Katowice, Poland)
prof. dr. hab. Kazimierz Nikodem (University Bielsko-Bilala, Poland)
prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz, Austria)
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (Matematický ústav v Opavě)

Report of the Evaluation Committee

Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Fixed point results and Ulam stability" proběhly dne 26. 9. 2016 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Řízení před před Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě proběhlo kladně a dne 7. 10. 2016 byl odeslán návrh na jmenování profesorem na MŠMT. Prezident republiky jmenoval Dr. hab. Janusze Andrzeje Brzdęka, PhD. profesorem s účinností od 23. 6. 2017.


Kandidát: doc. Mgr. Petr Hájek, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 10. 2010
Pracoviště: vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze
Obor: Matematika – Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.(Slezská univerzita v Opavě)
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. Dr. hab. Jaroslav Zemánek, DrSc. (IM PAN Warszawa, Polsko)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Tenzorové součiny Banachových prostorů" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 17. 2. 2011.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 19. 4. 2011 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval doc. Mgr. Petra Hájka, DrSc. profesorem s účinností od 1. 2. 2012.


Kandidát: Dr. hab. Zygfryd Kominek

Profesorské řízení zahájeno: 3. 9. 2007
Pracoviště: Uniwersytet Śląski,Katowice, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 11. 9. 2007 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. dr hab. Roman Ger (Slezská univerzita, Katowice)
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem (Univerzita Bielsko-Biała)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Regularity behaviour of functional equations and inequalities" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 12. 2. 2008.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 22. 4. 2008 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval Dr. hab. Kominka profesorem s účinností od 1. 11. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., DSc.

Profesorské řízení zahájeno: 10. 8. 2007
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd ČR
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 11. 9. 2007 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Cesty k moderní teorii prostorů funkcí. Ideje, motivace, techniky" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 12. 2. 2008.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 22. 4. 2008 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval doc. Krbce profesorem s účinností od 1. 11. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc.

Profesorské řízení zahájeno: 2. 10. 2006
Pracoviště: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Obor: Matematika - Matematická analýza
Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 2. 10. 2006 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Minimálnost v diskrétní dynamice" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 8. února 2007.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 11. 9. 2007. Prezident republiky jmenoval doc. Snohu profesorem s účinností od 20. 5. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 1. 2005 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník.
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 21. 3. 2005 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze) 
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Regulární operátorové funkce" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 30. května 2005.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 27. 9. 2005. Prezident republiky jmenoval doc. Müllera profesorem s účinností od 2. 5. 2006.


Kandidát: doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 1. 2005 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník.
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 21. 3. 2005 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze) 
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Prostory holomorfních funkcí v různých souvislostech" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 30. května 2005.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 27. 9. 2005. Prezident republiky jmenoval doc. Engliše profesorem s účinností od 2. 5. 2006.


Kandidát: doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 7. 2. 2000 
Datum a místo narození: 15. 3. 1941, Gelnica, SR 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 7. 2. 2000 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha) – předseda 
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Bratislava) 
prof. RNDr. Vítězslav Novák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU Brno) 
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav SU Opava) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Matematicko-fyzikálni fakulta UK Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Obecný integrál a jeho rozšiřování" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 10. dubna 2000.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 9. 6. 2000. Prezident republiky jmenoval doc. Schwabika profesorem s účinností od 1. 11. 2000.