Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 14. srpna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazečka: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: ON LI-YORKE SENSITIVITY AND OTHER TYPES OF CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS.

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.


Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 21. ledna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Geometrie a globální analýza.

Uchazeč: Igor Khavkine, PhD

Výzkumný pracovník Akademie věd České republiky, Praha.

Název habilitační práce: INVARIANTY V TEORII RELATIVITY A KALIBRAČNÍ TEORII.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 28. 2. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Vojtěch Pravda, DSc. (MÚ AVČR Praha)
 • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Oponenti:

 • prof. Glenn Barnich (Univ. Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie) Posudek
 • prof. Joseph Krasil'shchik (Independent University of Moscow, Moskva, Rusko) Posudek
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc) Posudek

 

Habilitační přednáška

s názvem Introduction to the Geometry of Differential Equations se uskuteční dne 9. 9. 2019 v hotelu Belaria, Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí (od 14.00 hod.).

 

Habilitační řízení

proběhne dne 9. 9. 2019 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (od 15.30 hod.).

 

Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.


Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 17. ledna 2019 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Geometrie a globální analýza.

Uchazeč: Roman Popovych, D.Sc.

Výzkumný pracovník - senior v projektu Podpora mezinárodní mobilty výzkumných pracovníků na SU (1. 9. 2018 - 28. 2. 2019), MÚ v Opavě.
Senior Postdoc, Stand-alone project P30233 of FWF, Department of Mathematics, University of Vienna, Austria.

Název habilitační práce: SYMMETRIES AND CONSERVATION LAWS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 28. 2. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. (FJFI ČVUT Praha)
 • doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

 • prof. George Bluman (Univ. of British Columbia, Vancouver, Kanada) Posudek
 • doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. (FJFI ČVUT Praha) Posudek
 • prof. Pavel Winternitz (Univ. de Montréal, Montréal, Kanada) Posudek

 

Habilitační přednáška

s názvem Methods for construction of local conservation laws se uskuteční dne 9. 9. 2019 v hotelu Belaria, Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí (od 13.00 hod.).

 

Habilitační řízení

proběhne dne 9. 9. 2019 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (od 15.00 hod.).

 

Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.