Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 17. září 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazeč: Sergei Trofimchuk, Ph.D.

Professor, Universidad de Talca, Instituto de Matemática y Fisica, Talcha, Chile.

Název habilitační práce: Studies of dynamics of some scalar delayed models.

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.


Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 8. února 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Geometrie a globální analýza.

Uchazeč: RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: Integrability and Geometry.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 15. 3. 2021 ve složení:

Předseda:

Členové:

  • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc, (UP v Olomouci)
  • prof. Francesco Oliveri, Ph.D. (University of Messina, Italy)
  • assoc. prof. Raffaele Vitolo, Ph.D. (University of Salento, Italy)
  • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Oponenti:

  • prof. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Austria; National Academy of Sciences of Ukraine) Posudek
  • prof. Vladimir Roubtsov (University of Angers, France) Posudek
  • assoc. prof. Raffaele Vitolo, Ph.D. (University of Salento, Italy) Posudek

 

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Symetrie integrabilních parciálních diferenciálních rovnic se uskuteční dne 5. 10. 2021 na MÚ SU v Opavě (posluchárna R1 od 14.45 hod.). Pozvánka

 

Habilitační řízení

proběhne dne 6. 10. 2021 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě (od 11.00 hod v zasedací místnosti rektora, Na Rybníčku 1, Opava).

 

Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.