Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 17. září 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazeč: Sergei Trofimchuk, Ph.D.

Professor, Universidad de Talca, Instituto de Matemática y Fisica, Talcha, Chile.

Název habilitační práce: Studies of dynamics of some scalar delayed models.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 6. 10. 2021 ve složení:

Předseda:

Členové:

  • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MU v Brně)
  • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
  • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (AVČR, Praha)
  • prof. RNDr. Ľubormír Snoha, DSc., DrSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.