Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 8. února 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Geometrie a globální analýza.

Uchazeč: RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: Integrability and Geometry.

 

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.