Studium

Studijní programy a obory MÚ

Bakalářský studijní program Matematika (garant doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.)

 

Magisterský studijní program Matematika (garant prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.)

 

Magisterský navazující studijní program Matematika (garant prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.)


Absolventi studijních oborů magisterského a magisterského navazujícího programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

 

Doktorský studijní program Matematika (garant prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)