Studium

Přehledné informace o studijním oboru Geometrie a globální analýza (navazující Mgr.)

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Geometrie (1101T010)
Studijní program: Matematika (N1101)

Typ studia: navazující magisterský
Standardní doba studia: 2 roky
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Magistr (Mgr.)

Profil studijního programu: Akademický
Návaznost na další studijní programy: Matematika P1102

Garant oboru: doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Geometrie a globální analýza je vybaven hlubšími znalostmi geometrie a jejích moderních i klasických aplikací v přírodních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Je schopen pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Je připraven uplatnit se na pozicích vyžadujících samostatnou tvůrčí, odbornou a vědeckou činnost, spolupráci s fyziky a dalšími přírodovědci, inženýry a počítačovými odborníky. Výběr volitelných předmětů umožňuje teoretické i aplikační zaměření studia.

Studijní plán oboru:
Aktuální studijní plány oboru naleznete v informačním systému Stag.
Součástí studijního programu oboru Geometrie a globální analýza (navazující Mgr.) jsou tyto bloky:

  • M07 magisterský diplomový blok
  • M25 geometrie a globální analýza pro navazující studium

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Podrobnější informace:

Informace pro uchazeče o studium
Harmonogram akademického roku
Seznam závěrečných prací

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám