Studium

Studijní programy a obory MÚ

Bakalářský studijní program Matematika

 

Magisterský studijní program Matematika

 

Magisterský navazující studijní program Matematika


Absolventi studijních oborů magisterského a magisterského navazujícího programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

 

Doktorský studijní program Matematika