Studium

Písemnosti doručované prostřednictvím informačního systému [1]

 

[1] Dle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) doručujeme některé písemnosti (kladná rozhodnutí) prostřednictvím informačního systému.