Studium

Obhajoby Ph.D.

Kandidát: Mgr. Adam Hlaváč

Obor: Geometrie a globální analýza

Téma dizertace: Constant astigmatism equation and surfaces of constant astigmatism

Školitel: doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)

prof. E. V. Ferapontov (Loughborough University, England)

Autoreferát

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce z oboru Geometrie a globální analýza se konají dne 28. února 2018 od 9.30 hod. v zasedací místnosti rektorátu SU, Na Rybníčku 1.

 

Obhajoby Ph.D., které proběhly v Matematickém ústavu v Opavě v letech:

 • 2017 – RNDr. Jana Hantáková
 • 2015 – Ing. Mgr. Barbora Volná, Mgr. Jiří Jahn
 • 2014 – Mgr. Petr Blaschke, mgr Leszek Marcin Szała
 • 2013 – RNDr. Jiřina Jahnová
 • 2012 – Mgr. Tomáš Konderla, RNDr. Lenka Rucká, Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Petr Vojčák
 • 2010 – Ing. Bc. Petr Harasim, RNDr. Jan Kotůlek
 • 2009 – RNDr. Veronika Kurková, Mgr. Renata Otáhalová
 • 2008 – RNDr. Peter Sebestyén, RNDr. Michaela Mlíchová
 • 2007 – Ing. Bc. Jan Melecký, Mgr. Petra Kordulová
 • 2006 – Mgr. Milan Pobořil
 • 2005 – RNDr. Petra Šindelářová, RNDr. Marek Lampart, Mgr. Petr Chládek, Mgr. Hynek Baran
 • 2004 – RNDr. Lenka Čelechovská, Mgr. Jiří Kupka
 • 2002 – RNDr. Zdeněk Kočan, RNDr. Michal Málek
 • 2001 – RNDr. David Pokluda
 • 2000 – Mgr. Lenka Lakomá, RNDr. Karel Hasík, RNDr. Marta Babilonová, Mgr. Jana Kašparová
 • 1996 – RNDr. Jaroslav Štefánek