Studium

Termíny kurzů AMKS pro akademický rok 2016/2017

Kredity A

Roč. Název Vyučující Termín Čas Místo
1 LS Topografie a GPS pro krizové řízení

Gavlovský


 

Zeman

3 dni v květnu


 

1 den v květnu

 

 

O
2 LS Analýza rizik Blažková

7 pátků v dubnu a květnu

8:00-12:00 IBC
2 LS Legislativa krizového řízení Kratochvílová

5 pátků v dubnu a květnu

12:00 – 16:00 IBC

 

Kredity B

Roč. Název Vyučující Termín Čas Místo
2 ZS Ochrana obyvatelstva Vičar

4 dny v říjnu

 

O
2 ZS Kurz základů horolezectví Jarnotová

3. 10. 2016

9. 10. 2016

23. 10. 2016

18:30 – 20:30

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

Zemědelka

CSK

CSK

2 ZS Kurz hygieny, protibiologické a protiepidemické ochrany Pavlík, Smetana pro nedostatek studentů zrušeno
FVZ HK
2 ZS Kurz využití trhací techniky v krizových situacích Janíček pro nedostatek studentů zrušeno
R1
3 ZS Praktika na trenažéru krizových situací Vráb

3 dni v listopadu


UO Brno
3 ZS Ochrana obyvatelstva při řešení chemické a radiační havárie Kovářík

Bohdaneč

1 LS Kurz přežití v extrémních podmínkách I Zeman týden v červnu
Roudno
1 LS Základy první pomoci ČČK

 

týden v červenci


O

1 LS Přírodní katastrofy a rizika Žídek

pátky


O
2 LS Kurz přežití v extrémních podmínkách II Holeš týden v červenci
BNB
2 LS Bezpečnostní politika a prevence kriminality Mrázek

3 pátky v dubnu

8:00-11:00

12:00-15:00

12:00-15:00

IBC
3 LS Kurz sebeobrany Čech

 


TS
3 LS

Teoretické základy přepravy padákem

Slezský aeroklub

DB

 

Pozn. 1: Přesné termíny budou upřesňovány průběžně

Pozn. 2: V případě bližších informací kontaktujte Katarina.Petrlova (at) math.slu.cz

 

BNB – Budišov nad Budišovkou

CSK – cvičná stěna Kružberk

DB – Dolní Benešov

FVZ HK – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové

IBC – Integrované bezpečnostní centrum Ostrava

LVT – laboratoř výpočetní techniky

O – učebna na Olbrichově ulici

TS – Tyršův stadion

UO Brno – Univerzita obrany Brno