Studium

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2017/2018 – pro studijní obory Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, Geometrie a globální analýza, Matematická analýza a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Harmonogram akademického roku 2016/2017 – pro studijní obory Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, Geometrie a globální analýza, Matematická analýza a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací