Referát pro studijní záležitosti MÚ SU zajišťuje tyto činnosti:
  • vede osobní spisy studentů bakalářských a navazujících studijních programů,
  • vyřizuje studijní záležitosti studentů,
  • provádí kontrolu studia za uplynulý (předcházející) akademický rok,
  • poskytuje informace o stipendiích,
  • zabezpečuje poradenství v oblasti poplatků za studium,
  • zájemcům o studium poskytuje informace o možnostech studia a podmínkách pro přijetí ke studiu,
  • zajišťuje zápisy pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,
  • koordinuje přípravu státních závěrečných zkoušek, vyhotovuje podklady pro tisk diplomů a dodatků k diplomům,
  • zabezpečuje imatrikulace studentů 1. ročníku a promoce absolventů,
  • organizuje přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

 

Úřední hodiny:

Den
Hodiny
Pondělí, středa
13:00-15:00
Úterý, čtvrtek
8:00-11:00