Program v akademickém roce 2021/2022

22. 9. 2021

L. Rucká, Some results on distributionally chaotic points.

 

Seminař se bude konat zpravidla každý lichý týden, v sudé týdny se bude ve stejnou dobu (středa 14:00–15:30) a na stejném místě (posluchárna R1) konat seminář doc. Málka.

(Posluchárna R1 by dle paní kvestorky měla už být v provozu od 5. října; kdyby se situace změnila, budete upozorněni).