Program v akademickém roce 2021/2022

20. 10. 2021

Samuel Roth, How to make a non-Borel special alpha limit set.

6. 10. 2021

Seminář se nekoná (Vědecká rada Matematickeho ústavu).

5. 10. 2021

Hynek Baran, Symetrie integrabilních parciálních diferenciálních rovnic (habilitační přednáška).

Seminář se koná MIMOŘADNĚ v úterý ve 14.45 v místnosti R1.

22. 9. 2021

Lenka Rucká, Some results on distributionally chaotic points.

 

Seminař se bude konat zpravidla každý lichý týden, v sudé týdny se bude ve stejnou dobu (středa 14:00–15:30) a na stejném místě (posluchárna R1) konat seminář doc. Málka.

(Posluchárna R1 by dle paní kvestorky měla už být v provozu od 5. října; kdyby se situace změnila, budete upozorněni).