Program v akademickém roce 2019/2020

18. 12. 2019

M. Mlíchová, Senzitivity v diskrétních dynamických systémech (On sensitivity in discrete dynamical systems). Habilitační přednáška.

11. 12. 2019

P. Blaschke, „Dobývání perihelia; testování teorie gravitace".
J. Bradík, Informace o připravované diplomové práci.

16. 10. 2019

V. Pravec, seminář se bude mimořádně konat v zasedací místnosti na Olbrichově ulici.

9. 10. 2019

L. Rucká a J. Smítal - pracovní seminář.

2. 10. 2019

Seminář se nekoná - Akademický den SU a Vědecká rada SU.

25. 9. 2019

J. Smítal a M. Štefánková, Úvodní seminář.

 

Seminař se bude konat zpravidla každý sudý týden, v liché týdny se bude ve stejnou dobu (středa 14:00–15:30) a na stejném místě (posluchárna R1) konat seminář prof. Smítala.