Program v akademickém roce 2019/2020

4. 6. 2020

doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., Nelokální zákony zachování pro Przanowského rovnici

Abstrakt:

Uvádíme nekonečnou hierarchii nelokálních zákonů zachování pro Przanowského rovnici, integrabilní PDR druhého řádu lokálně ekvivalentní s antisamoduálními Einsteinovými rovnicemi ve vakuu s nenulovou kosmologickou konstantou. Zmíněná hierarchie byla získána s využitím neisospektrální laxovské representace pro zkoumanou rovnici. Jako vedlejší důsledek jsme získali nekonečněrozměrné diferenciální nakrytí nad Przanowského rovnicí. Jedná se o společnou práci s prof. Krasil'shchikem, podrobnosti viz I. Krasil’shchik, A. Sergyeyev, Ann. Henri Poincaré 20 (2019), 2699-2715, https://doi.org/10.1007/S00023-019-00816-0


12. 12. 2019

doc. Igor Khavkine, PhD. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Initial data for closed conformal Killing-Yano 2-forms

Abstrakt:

The Kerr-NUT-(A)dS family of exactly integrable higher dimensional black hole solutions of Einstein's equations is characterized by the existence of a non-degenerate closed conformal Killing-Yano (cCYK) 2-form. Using an exhaustive search, we identify a family of 2nd order propagation identities for the cCYK equation on 2-forms in n>4 dimensions. These identities allow us to project the cCYK equations onto a spacelike surface and thus characterize the initial data for Einstein's equations whose development admits a cCYK.


5. 12. 2019

RNDr. Hynek Baran, Ph.D., Infinitely Many Commuting Nonlocal Symmetries for Modified Martínez Alonso–Shabat Equation

Abstrakt:

We present a recursion operator and an infinite hierarchy of nonlocal commuting symmetries for the modified Martínez Alonso–Shabat equation uy uxz+α ux uty−(uz+α ut)uxy=0.


14. 11. 2019

doc. Roman Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Conditional symmetries of linear partial differential equations with two independent variables

Abstrakt:

We discuss reduction operators, i.e., operators of nonclassical (conditional) symmetry, of (1+1)-dimensional linear partial differential equations.

In particular, the reduction operators of (1+1)-dimensional second-order linear parabolic partial differential equations and all the possible reductions of these equations to ordinary differential ones are exhaustively described. This problem proves to be equivalent, in some sense, to solving the initial equations. This “no-go” result is extended to the investigation of point transformations (admissible transformations, equivalence transformations, Lie symmetries) and Lie reductions of the determining equations for the nonclassical symmetries. Transformations linearizing the determining equations are obtained in the general case and under different additional constraints.

The consideration of the above equations and of the (1+1)-dimensional linear rod equation is used to illustrate a new theorem on linear reduction operators of general linear partial differential equations.

 

Semináře se obvykle konají ve čtvrtek od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v místnosti R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.