Telefonní kontakty

01

+420 553 684 683

Místnost

01

R-118

Noe Angelo Caruso, PhD.

Email: noe.caruso@math.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic

odborný pracovník ve výzkumu - postdoc

Matematický ústav v Opavě

Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic