Telefonní kontakty

Místnost

Somnath Hazra

Email: somnath.hazra@math.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů

vědecký pracovník III.

Matematický ústav v Opavě

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů