Telefonní kontakty

Místnost

Ing. Danuše Kratochvílová

Email: danuse.kratochvilova@math.slu.cz

Pozice:

Externí pedagog

Další informace:

Vyučované předměty (dříve i nyní):
  • Legislativa krizových situací
Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • Vysokoškolské
Profesní historie:
  • požární a bezpečnostní technik, vč. civilní ochrany, OD PRIOR Ostrava
  • odborný pracovník v oblasti krizového řízení, krizového a havarijního plánování a ochrany obyvatelstva, Magistrát města Ostravy
  • výuka, vedení bakalářských a diplomových prací, oponentské posudky, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, spolupráce na projektech, VŠB – TU Ostrava, FBI
  • vedení bakalářských a diplomových prací, oponentské posudky, člen komise pro státní závěrečné zkoušky, Ostravská univerzita
  • výuka, vedení bakalářských prací, Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav
Aktuální pracovní pozice a zaměstnavatel:
  • vrchní komisař, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Pracoviště