Telefonní kontakty

01

+420 553 684 674

Místnost

01

R-203

Jan Tesarčík

Email: Jan.Tesarcik@math.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů

Odborný pracovník projektu

Matematický ústav v Opavě

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů