Telefonní kontakty

01

+420 553 684 674

Místnost

01

R-203

Jan Tesarčík

Email: Jan.Tesarcik@math.slu.cz

Pracoviště