Telefonní kontakty

01

+420 553 684 687

Místnost

01

R-206

Mgr. Zuzana Roth, Ph.D.

Email: Zuzana.Roth@math.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů

vědecký pracovník III.

Matematický ústav v Opavě

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů