Jan Vavrečka

Email: jan.vavrecka@math.slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 609

Místnost