9. 3. 2011

Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz), Formal functional equations and iteration problems.


15. 12. 2010
Doc. Dr. Jacek Chudziak (Institute of Mathematics, University Rzeszów), Some applications of functional equations in utility theory.

8. 12. 2010
RNDr. Jiří Kupka, Ph.D. (Ostravská univerzita), Fuzzy dynamické systémy.

24. 11. 2010
prof. dr. hab. Jaroslav Zemanek (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa), Universal generators of operators.
(Kolokviální přednáška)

3. 11. 2010
Doc. RNDr. Peter Maličký, CSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Periodické body Lotka-Volterrovho zobrazenia a otvorené problémy z teórie čísel.

27. 10. 2010
Dr. Krzysztof Cieplinski (Institute of Mathematics, Pedagogical Univerzity, Krakow), Disjoint iteration groups on the circle.

20. 10. 2010
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz), Generalized Dhombres equations in the complex domain with non-constant rational solutions.

2. 6. 2010
Mgr. Petr Hájek, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha), Diferencovatelnost v Banachových prostorech (habilitační přednáška).

14. 4. 2010
Dr. Andrzej Bis (University Lodz, Poland), Hausdorff meaasure approach to topological entropy of groups, pseudogroups and foliations.

24. 3. 2010
Prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität Graz), On reversibility in power series rings.


25. 11. 2009
Prof. dr. hab. Piotr Rybka (Warsaw University), Viscosity solutions to Hamilton-Jacobi equations, An introduction and an unexpected application.

11. 11. 2009
Mag. Jörg Tomaschek (Karl-Franzens Universität Graz), Solutions of the Generalized Dhombres Functional Equation which take a root of unity as value in zero.

14. 10. 2009
RNDr. Matúš Dirbák, (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica), Minimálne šikmé súčiny s hypertranzitívnymi vlastnosťami.

7. 10. 2009
RNDr. Pavel Krejčí, CSc., (Matematický ústav AV ČR, Praha), Voda a led – matematický model fázového přechodu, aneb Jak si aplikovaný matematik ukládá láhev na mrazák.

30. 9. 2009
Hong Van Le, DrSc., (Matematický ústav AV ČR, Praha), Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds.

29. 4. 2009 Generalized Dhombres equations with non-constant polynomial solutions
Prof. Dr. Ludwig Reich – Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

15. 4. 2009 Rozširovanie dynamických systémov bez zväčšovania entropie
RNDr. Matúš Dirbák – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica 

18. 3. 2009 Proudění tekutin podél rotujících těles a pohyb tuhých těles ve vazké tekutině (kolokviální přednáška)
RNDr. Šárka Nečasová, CSc. – Matematický ústav AV ČR, Praha17. 12. 2008 Mathematical and conceptual aspects of quantum mechanics: An elementary introduction II
Mario Paschke – Universität Münster, Germany 

10. 12. 2008 Mathematical and conceptual aspects of quantum mechanics: An elementary introduction I
Mario Paschke – Universität Münster, Germany 

15. 10. 2008 On special extensions of systems with hypertransitive properties
Mgr. Matúš Dirbák – Univerzita M. Bela, Banská Bystrica 

8. 10. 2008 Generalized Dhombres equation in the complex domain
Prof. Dr. Ludwig Reich – Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

4. 6. 2008 Modelling the flow of water with hysteretic FEST model
Denis Flynn, – University College Cork, Ireland 

23. 4. 2008 Klasický a fourierovský přístup k prostorům Sobolevova typu (kolokviální přednáška)
Doc. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Praha 

19. 3. 2008 Asymptotické chování řešení rovnic hydrodynamiky (kolokviální přednáška)
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Praha 

5. 3. 2008 Fractals with homeomorphisms of positive entropy
Dr. Andrzej Bis – University Lodz, Poland19. 12. 2007 Partial variational principle for finitely generated groups of polynomial growth and some foliated spaces
Dr. Andrzej Bis – University Lodz, Poland 

12. 12. 2007 Entropies of groups, semigroups and pseudogroups
Dr. Andrzej Bis – University Lodz, Poland 

7. 11. 2007 Variační míra a rozšiřování integrálu
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR v Praze 

24. 10. 2007 Introduction to Gromov-Witten invariants (kolokviální přednáška)
Dr. Le Hong Van – Matematický ústav AV ČR, Praha 

17. 10. 2007 Convex functions in Wright sense
Dr. hab. Zygfryd Kominek – Slezská univerzita Katowice, Poland 

3. 10. 2007 Reflections on Gamma
Prof. Dr. Detlef Gronau – Karl-Franzens Universität Graz, Austria 

26. 9. 2007 Hardy spaces and Toeplitz operators on symmetric domains and their non-convex satellites
Prof. Dr. Harald Upmeier – Universität Marburg 

11. 4. 2007 Carleson measures on Hardy-Sobolev spaces
Edgar Tchoundja – Chalmes University and Göteborg University 

14. 3. 2007 Hysteresis in Hydrology: Numerical solutions of ODEs and PDEs with hysteresis
Denis Flynn – University College Cork, Ireland 

7. 3. 2007 Schrödingerova matematická zjednodušení v knize "Co je život?"
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. – MU Brno 

14. 2. 2007 On uncountable distributionally scrambled sets
Dr. Piotr Oprocha – AGH Krakow 

7. 2. 2007 Kaktoidy pre dynamistov
Doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica8. 11. 2006 Hysteresis: A brief introduction and some recent developments
Dr. Michela Eleuteri – Weierstrass Institut Berlin 

4. 10. 2006 The dynamical structure of piecewise monotonic interval maps
Prof. Dr. Peter Raith – Universität Wien 

27. 9. 2006 Chaotické množiny
Doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

20. 9. 2006 Suspensions and embeddings in one-way flows
Prof. Abe Sklar – Illinois Institute of Technology, Chicago 

26. 4. 2006 A first return look at integration
Prof. Paul Humke – St. Olaf College, Minnesota, USA 

15. 2. 2006 Funkcionální kalkuly pro lineární operátory
Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR 

1. 2. 2006 Periodic structure via Lefschetz fixed point theory
Prof. J. L. G. Guirao – Universidad Politéchnica Cartagena, Spain 

18. 1. 2006 O součinové integraci
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR14. 12. 2005 The holomorphic solutions of the Dhombres functional equation on $C^\cdot$ and punctured discs
Prof. Dr. Ludwig Reich – Karl-Franzens Universität Graz 

2. 11. 2005 Continuity of measure of maximal entropy for unimodal maps
Prof. Dr. Peter Raith – Universität Wien 

14. 9. 2005
Comparision between one dimensional and triangular maps
Prof. Luigi Paganoni – Universita degli Studi di Milano. 

15. 6. 2005
Almost one-to-one extensions and minimal systems
Doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 

30. 5. 2005
Regulární operátorové funkce (profesorská přednáška)
Doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

27. 5. 2005 
Entropická hypotéza (habilitační přednáška)
RNDr. Roman Hric, Ph.D. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 

9. 2. 2005 
Jak integrovat funkce s hodnotami v Banachově prostoru
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.8. 12. 2004 
Invariantní podprostory a polynomiálně ohraničené operátory (habilitační přednáška)
RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

7. 12. 2004 
Generalized Dhombres functional equation in the complex domain (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. Ludwig Reich – Karl-Franzens Universität Graz, Austria. 

24. 11. 2004 
Minimální množiny: Úvod do topologické dynamiky
RNDr. Roman Hric, Ph.D. – TU Lisabon, Portugalsko. 

27. 10. 2004
The Perron-Frobenius-operator and absolutely continuous invariant measures for interval maps
Prof. Dr. Franz Hofbauer – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria. 

27. 10. 2004
Perturbations of monotonic mod one transformations
Prof. Mag. Dr. Peter Raith – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria. Abstract 

14. 10. 2004 
Riemannova věta a funkce více komplexních proměnných
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

30. 6. 2004
Two-way and one-way flows
Prof. Abe Sklar – Illinois Institute of technology, Chicago, USA. 

4. 6. 2004 
Riemannova věta a funkce více komplexních proměnných
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

27. 4. 2004 
Nový život Riemannovského přístupu k integraci (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

24. 3. 2004 
Hypercyklické vektory
RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

11. 2. 2004 
O konvergenčních větách pro obecné integrály
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.3. 12. 2003 
Iteration groups and embeddings of linear functional equations (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. Ludwig Reich – Karl-Franzens Universität Graz, Austria. 

12. 5. 2003 
Nedokazatelnost v aritmetice se zaměřením na nedokazatelnost Goodsteinnovy věty a analogických tvrzení (kolokviální přednáška)
RNDr. Antonín Sochor, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.
13. 3. 2002 
On Lipschitz extensions of interval maps
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – Stavební fak. ČVUT, Praha. 

27. 2. 2002 
Notions of stability in one-dimensional dynamical systems
Prof. Timothy H. Steele – Weber State University, Ogden, USA. 

23. 2. 2002 
"Konstrukce rovnic (Funkcionálních či diferenciálních) vs. jejich řešení" aneb "Co jsou to diferenciální rovnice"
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.10. 12. 2001 
Věty o invariantních průměrech (kolokviální přednáška)
RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. – Matematický ústav AV ČR v Praze. 

27. 11. 2001 
O diferencovatelnosti reálných funkcí (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze. 

19. 11. 2001 
Geometrická teorie míry a podvariety v Euklidovském prostoru (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze. 

24. 10. 2001
On composite type functional equations, Continuous solution of a generalized Golab-Schinzel equation
Dr. Jacek Chudziak – Universita Rzeszow, Poland. 

28. 3. 2001
Computing explicitly topological sequence entropy
J. Canovas – Universidad Politechnica Cartagena, Spain. 

19. 2. 2001
Transverzalita v konečně- a nekonečněrozměrných dynamických systémech (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 

14. 2. 2001 
Století základních změn také v matematice (přednáška k udělení Dr.h.c.)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.6. 12. 2000 
Iterative functional equations and functions with big graph
Lech Bartlomiejczyk – Slezská univerzita, Katowice, Poland. 

25. 10. 2000 Topological pressure for piecewise monotonic maps
Dr. Peter Raith – Institut für Mathematik, Universität Wien, Austria. 

23. 10. 2000
Aposteriorní odhady chyby v metodě přímek pro řešení nelineární parabolické rovnice (kolokviální přednáška)
Doc. RNDr. Karel Segeth, CSc. – ředitel Matematického ústavu AV ČR v Praze. 

28. 6. 2000 
Distributional chaos and topological entropy
Prof. Abe Sklar – Illinois Institute of technology, Chicago, USA. 

11. 4. 2000 
Součtová integrace konvergentní posloupnosti (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. – Matematický ústav AV ČR v Praze. 

10. 4. 2000 
Obecný integrál a jeho rozlišování (profesorská přednáška)
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR.6.12 1999 
Rozšiřování zobrazení na metrických a topologických prostorech (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze. 

18. 10. 1999 
O Königovej leme (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 

26. 4. 1999 
Orthogonalities in linear spaces and difference operators (kolokviální přednáška)
Prof. Dr. hab. Roman Ger – Slezská Univerzita, Katowice, Polsko. 

26. 2. 1999
From one-dimensional to infinite-dimensional dynamical systems
A.N. Sharkovsky – Institute of Mathematics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine.30. 11. 1998 
O typech cyklů a topologické entropii v jednorozměrné dynamice (habilitační přednáška)
Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. – Stavební fak. ČVUT, Praha. 

30. 11. 1998 
O lineárních problémech v prostoru regulovaných funkcí (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

30. 11. 1998 
Adaptivní pohyb živočichů v prostorově heterogenním prostředí (kolokviální přednáška)
RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc. – Matematický ústav AV ČR. 

29. 4. 1998 
Neabsolutně konvergentní integrál, příležitosti využité i promarněné (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. – Člen Učené společnosti ČR. 

23. 3. 1998 
Výstavba matematiky nad toposem (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. – Ostravská univerzita, Ostrava. 

19. 1. 1998 
Globální transformace diferenciálních rovnic (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. František Neuman, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Brno.