12. 5. 2011
Doc. RNDr. Josef Klusoň, Ph.D. (MU, Brno), Modifikované teorie gravitace.

14. 4. 2011
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (UP, Olomouc), Geodetická zobrazení a jejich fundamentální rovnice.

10. 3. 2011
Doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. (UPJŠ, Košice, SK), Čo je pravda?


18. 3. 2010
Dr. Maxim Pavlov (The Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia), Integrability of hydrodynamic chains. Collisionless kinetic equations. Three dimensional quasilinear systems.

15. 3. 2010
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci), PDR Cauchyova typu a některé geometrické úlohy.


10. 12. 2009
RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (PřF UP Olomouc), Homogenní geodetiky na homogenních afinních varietách.

3. 12. 2009
Dr. Le Hong Van (MÚ AVČR), Classification of 3-forms and 4-forms on R^8.

12. 11. 2009
RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. (PřF UP Olomouc), Homogenní geodetiky na riemannovských a pseudo-riemannovských homogenních varietách.

5. 11. 2009
Steven J. Verpoort, M.Sc., Ph.D. (PřF MU Brno), Some Aspects of The Geometry of the Second Fundamental Form.

3. 4. 2009
Diego Catalano Ferraioli (Universita delgi Studi di Milano, Italy), An application of nonlocal symmetries in the reduction of ODEs.


18. 12. 2008
Differential invariants of generic parabolic Monge—Ampere equations
Diego Catalano Ferraioli – Universita delgi Studi di Milano, Italy. 

6. 3. 2008
Všechny prostoročasy s nulovými invarianty křivosti ve čtyřech i ve vyšších dimenzích
Vojtěch Pravda – MÚ AVČR, Praha. 

28. 2. 2008
O klasifikaci ireducibilních reprezentací nulové křivosti
Peter Sebestyén – Univerzita Palackého, Olomouc.
13. 12. 2007
Non-commutative Batalin-Vilkovsky algebras, homotopy Lie algebras and the Courant bracket
Klaus Bering Larsen, PhD – MÚ Brno. 

29. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems VII. Lie-Poisson structures
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

22. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems VI. Classical R-matrix formalism
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

15. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems V. Bihamiltonian theory
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

8. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems IV. Infinite-dimensional Hamiltonian theory
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

1. 11. 2007
Geometric aspects of integrable systems III. Calculus of infinite-dimensional vector fields
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

24. 10. 2007
Introduction to Gromov-Witten invariants (kolokviální přednáška)
Dr. Le Hong Van – Matematický ústav AV ČR, Praha. 

11. 10. 2007
Geometric aspects of integrable systems. II. Construction of symmetries and conserved quantities for KdV and introduction to infinite-dimensional vector fields
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

4. 10. 2007
Geometric aspects of integrable systems. I. Introduction to evolution systems
dr. Blazej Szablikowski – A. Mickiewicz University, Poznań. 

29. 3. 2007
Kvantovanie disipatívnych systémov
Denis Kochan, Ph.D. – Department of Theoretical Physics FMFI, Comenius University
8. 12. 2005
Problem of equivalence of Monge-Ampere equations
Prof. Valeriy Yumaguzhin – Pereslavl State University, Pereslavl'-Zalesskij, Russia. 

28. 4. 2005 
Predikce výstupu metanu z uzavřených dolů na povrch matematickým modelováním
Ing. Václav Voráček – Technovent s.r.o., Ostrava.
1. 4. 2004 
Hamiltonovská struktura Vlasovových-Maxwellových rovnic
Dr. Peter Dobiáš – Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, Canada. 

11. 3. 2004 
On the obstruction to linearizability of 2nd order ordinary differential equations
Dr. Valery A. Yumaguzhin – Pereslavl' State University, Pereslavl'-Zalesskij, Russia.
4. 12. 2003 
How to solve integrable systems by separation of variables
Prof. Dr.hab. Maciej Błaszak – Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland. 

16. 10. 2003
The Painlevé property and integrability of nonlinear PDEs
Prof. S. Yu. Sakovich – Institute of Physics, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus. 

10. 4. 2003
G-struktury na sférách
Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. – Masarykova Unvierzita, Brno. 

20. 2. 2003 
Integrable cases in rigid body dynamics
Prof. Vladimir V. Sokolov – Landau Institute for Theoretical Physics, Moscow, Russia.
21. 11. 2002
Non-commutative Chern-Simons theory and the Quantum Hall effect
Dr. Rikard von Unge – Masarykova Unvierzita, Brno. 

7. 11. 2002
Who wants to be a millionaire? The Millenium problems
Dr. rer. nat. Mario Paschke – Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany. 

1.8. 2002 
Spojité symetrie diskrétních rovnic a jejich řešení (kolokviální prednáška)
Prof. Pavel Winternitz – Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal, Canada. 

13. 6. 2002 
T-dualita sigma modelu a klasické Drinfeldovy doubly (kolokviální prednáška)
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. – FJFI ČVUT Praha. 

25. 6. 2002
Integrable systems of hydrodynamic type. Generalized hodograph metod.
Prof. Maxim Pavlov – Landau Institute of Theoretical Physic, Moscow, Russia. 

13. 6. 2002
T-dualita sigma modelů a klasické Drinfieldovy doubly
Prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. – FJFI ČVUT, Praha. 

9. 5. 2002 
O geodetických zobrazeních, transformacích a deformacích (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. – PřF UP Olomouc. 

18. 4. 2002 
Two approaches to spinor fields on manifolds II.
Prof. Dr.hab. Andrzej Trautman – Warsaw University, Poland. 

11. 4. 2002 
Two approaches to spinor fields on manifolds I.
Prof. Dr.hab. Andrzej Trautman – Warsaw University, Poland.
13. 12. 2001
Pawel Nurowski – Warsaw University, Poland. 

6. 12. 2001
Holomorfně projektivní zobrazení
Josef Mikeš – UP Olomouc. 

6. 12. 2001
Výpočet diferenciálních invariantů faktorizační metodou
Mgr. Michael Krbek, Ph.D. – PřF MU Brno. 

11. 12. 2001 
Minimal legendrian Submanifolds (kolokviální přednáška)
Prof. Le Hong Van – Max-Planck-Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig, Germany. 

29. 11. 2001
Výpočet diferenciálních invariantů faktorizační metodou
Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. – PřF MU Brno. 

6. 9. 2001 
Invariance and variationality for 3rd order dynamics
Prof. Roman Matsyuk – Pidstryhach Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine.

19. 4. 2001
Matematický aparát kvantové mechaniky
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD. – Masarykova Unvierzita, Brno. 

12. 4. 2001
Varianty De Rhamova komplexu v geometrii a ve fyzikálních teoriích
RNDr. Jan Slovák, DrSc. – Masarykova Unvierzita, Brno. 

5. 4. 2001
Fázové přechody a nuly partičních funkcí
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. – MFF UK, Praha. 

22. 3. 2001
Prolongations of Lie groupoids and Lie algebroids
Prof. David Saunders – Open University Milton Keynes, England. 

15. 3. 2001
The transition principle and some of its aplications
F. Pugliese – Unversita delgi Studi, Salermo, Italy. 

12. 3. 2001 
"Short and straight" - variational problems on Lie algebroids (kolokviální přednáška)
Prof. David Saunders – Open University Milton Keynes, England. 

16. 2. 2001 
On the differential geometry of ordinary differential eqeuations (kolokviální přednáška)
Dr. Pawel Nurowski – Warsaw University, Poland.
21. 12. 2000
Hranice mezi kvantovým a klasickým světem
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD. – Masarykova Unvierzita, Brno. 

14. 12. 2000
Rozpoznanie konexie Levi-Civita a rekonštrukcia metriky
P. Maličký – Banská Bystrica, Slovensko. 

14. 11. 2000 
Dotykové elementy a jejich zobecnění (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. – PřF MU Brno. 

19. 10. 2000
2nd order variations in variational sequences
M. Palese – Torino, Italy. 

12. 10. 2000
Einsteinova-Maxwellova pole Weylova typu
Mgr. Lukáš Richterek, PhD. – UP Olomouc. 

10. 10. 2000 
Kvazitělesa a translační roviny (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Václav Havel, DrSc. – Vysoké učení technické, Brno. 

5. 10. 2000
Reprezentace variační posloupnosti
Mgr. Michael Krbek – Masarykova Univerzita, Brno. 

25. 5. 2000
Mollerův komplex po 40 letech
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. – PřF MU Brno. 

18. 5. 2000
Kvantová teleportace
Prof. RNDr. Michal Lenc, PhD. – Masarykova univerzita, Brno. 

4. 5. 2000
Symmetries in variational sequences
M. Palese – Torino, Italy. 

27. 4. 2000
O geodetických zobrazeních a jejich zobecněních
Josef Mikeš – UP Olomouc. 

27. 4. 2000 
Spojení analytičnosti a statistiky
Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. – Ústav Fyziky FPF SU. 

23. 3. 2000 
Matematika poruchových rozvojů očima fyzika
RNDr. Jan Fischer, DrSc. – Fyzikální ústav AV ČR Praha. 

22. 3. 2000 
Lokálně prezentovatelné kategorie (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. – Masarykova univerzita, Brno. 

3. 2. 2000 
Construction of completely integrable systems by Poisson maps
Prof. J. Grabowski – Warsaw University, Poland. 

3. 2. 2000 
Homogeneous Lagrangean systems
Prof. P. Urbanski – Warsaw University, Poland.
25. 11. 1999
Prof J. Grabowski, Prof. P. Urbanski – Warsaw University, Poland. 

21. 10. 1999
Graded Lie algebra associated to SODE and the inverse problem of the calculus of variations in the isotrophic case
Dr. Z. Muzsnay – Univ. Debrecen, Hungary. 

14. 10. 1999
The inverse problem of the calculus of variations for second order differential equations
Dr. Z. Muzsnay – Univ. Debrecen, Hungary. 

7. 10. 1999
Formal theory of linear differential operators
Dr. Z. Muzsnay – Univ. Debrecen, Hungary. 

27. 5. 1999 
Variační počet ve Feynmanově formulaci kvantové mechaniky
Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno.
8. 6. 1998 
Inverzní variační problém v klasické mechanice a v teorii relativity (kolokviální přednáška)
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. – Masarykova univerzita, Brno.