Některé písemnosti [1] jsou studentům i uchazečům doručovány prostřednictvím IS SU.

[1] Dle novely vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) doručujeme některé písemnosti (kladná rozhodnutí) prostřednictvím informačního systému.