Ostatní

Středoškolská odborná činnost

Matematický ústav v Opavě i letos nabízí zájemcům o SOČ možnost vedení práce některým z jeho pedagogů, případně i pomoc s výběrem vhodného tématu.

Kontakt pro zájemce: david.slosarczyk@math.slu.cz