Ostatní

Pátek s matematikou a fyzikou pro středoškoláky

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezským gymnáziem v Opavě a Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají i letošní školní rok Matematicko-fyzikální pátky pro středoškoláky. Další letošní setkání se uskuteční v pátek 5. 1. 2018 od 9.00 do 13.30 v posluchárně R1 budovy Matematického ústavu v Opavě. Matematicko-fyzikální pátky pro středoškoláky jsou akcí určenou všem studentům středních škol, na níž jsme pro Vás připravili zajímavé přednášky zajímavých lidí o tom, že matematika a fyzika je ještě zajímavější, než jste si mysleli.
Pro zájemce je možné si objednat oběd ve školní jídelně (28 Kč).
Z důvodu organizačního zajištění akce prosíme všechny případné zájemce o sdělení, že se plánují zúčastnit setkání a zda mají zájem o oběd, a to na adresu

Jana.Kopfova (at) math.slu.cz

nebo některé z telefonní čísel 731 874 982 (mobil) nebo 553 684 690 (Jana Kopfová) do čtvrtka 4. 1. Na tomto telefonním čísle (resp. elektronické adrese) rovněž rádi zodpovíme veškeré případné dotazy.

 

Program setkání v pátek 5. 1. 2018

9.00–10.20 Petr Slaný (Ústav fyziky SU Opava): Šíření světla podle Fermata aneb má světlo stopky?
10.30–11.50 Jaroslav Švrček (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc): O důkazech goniometrických identit
12.00–13.30 Jaroslav Švrček: Návodné úlohy k MO A

 

Program setkání v pátek 1. 12. 2017

9.00–10.20 Galina Jirásková (MÚ SAV, Košice): O počte prvočísel menších než daná hodnota
10.30–11.50 Václav Kapsia (MÚ v Opavě): Topologie
  • Co to znamená vevnitř?
  • Co to znamená venku?
  • Co znamená blízko?
  • Jak přesně matematicky uchopit ty nejzákladnější koncepty struktury prostorů?
12.00–13.30 Miron Zelina (člen představenstva Privatbanky, zodpovědný za privátní bankovnictví, treasury a asset management): Ako čo najrýchlejšie prísť o peniaze alebo aký je rozdiel medzi investovaním a hazardom

 

Program setkání v pátek 3. 11. 2017

9.00–10.20 Jan Žídek (Tieto, Ostrava): Mechanické kalkulátory a algoritmy základních numerických operací
10.30–11.50 Jan Tesarčík (Matematický ústav SU v Opavě): O Zlatém řezu
12.00–13.30 Martin Kološ (Ústav Fyziky SU v Opavě): Dlouhé nudné řady čísel

 

Program setkání v pátek 13. 10. 2017

9.00–10.20 Jana Kopfová (Matematický ústav v Opavě): O probléme štyroch (piatich) farieb
10.30–11.50 Libuše Hozová: Pátá matematická operace
12.00–13.30 Petr Slaný (Ústav fyziky SU v Opavě): Nobelova cena za fyziku 2017

 

Program setkání v pátek 19. 5. 2017

9.00–10.20

Václav Kapsia (Matematický ústav v Opavě): Úvod do vyšší kombinatoriky

  • Princip součtu a součinu (Kombinace, permutace)
  • Princip inkluze a exkluze (problém šatnářky)
  • Rekurentní enumerace
10.30–11.50 Petr Blaschke (Matematický ústav v Opavě): Kombinatorika generujících funkcí
12.00–13.30 Filip Čermák  (MGO v Opavě): Zajímavá tvrzení o elipsách a jejich důkazy

 

Program setkání v pátek 21. 4. 2017

9.00–10.20 Jaroslav Vrba (Ústav fyziky SU v Opavě): Fyzika kolem nás
10.30–11.50 Václav Kapsia (Matematický ústav v Opavě): Lobačevského geometrie
12.00–13.30 Jakub Vašíček  (Matematický ústav v Opavě): Grupy a symetrie

 

Program setkání v pátek 24. 2. 2017

9.00–10.20 Jiří Jahn (Matematický ústav v Opavě): Derivuj, když to dokážeš aneb úvod do variačního počtu
10.30–11.50 Jan Tesarčík (Matematický ústav v Opavě): Základy logiky
12.00–13.30 Filip Blaschke  (Ústav fyziky SU v Opavě): Princip nejmenší akce Podtitul: písmo a myšlení "heptapodů" z filmu "Příchozí/Arrival"

Abstrakt: Takzvaný variační princip od svého zavedení Fermatem do optiky ve formě "principu nejkratšího času" se stal základním pilířem celé klasické fyziky. V mechanice má tento princip podobu tzv. "nejmenší akce" a varianty tohoto principu lze uplatnit na prakticky všechny oblasti fyziky. Narozdíl od Newtonova pojetí fyzikálních zákonů, kde z počátečního rozložení částic a ze znalosti sil na ně působicích lze odvodit budoucnost celého systému, varianční princip naivně nepotřebuje koncepty jako jsou příčiny a následek. Spíše se tyto koncepty "vynořují" z povahy problému, ale nehrají ústřední roli jako v Newtonově popisu. Oba přístupy jsou přitom zcela ekvivalentní. Tato duální povaha fyzikálních zákonů se nedávno objevila jako ústřední téma ve sci-fi povídce "Stories of your life," od Teda Chianga, ze které vznikl později film "Arrival" (2016), česky "Příchozí" od řežiséra Denise Villeneuve. V této přenášce chci osvětlit princip nejmenší akce na několika názorných příkladech a jak se tento princip odráží v uměleckém ztvárnění písma a myšlení "heptapodů" z výše zmíněného filmu.

 

Program setkání v pátek 27. 1. 2017

9.00–10.20 Jana Kopfová (Matematický ústav v Opavě): Archimedovské telesá
10.30–11.50 Jaroslav Svrček (Univerzita v Olomouci): Nerovnosti v geometrii
12.00–13.30 Martin Kološ  (Ústav Fyziky SU v Opavě): Stabilita sluneční soustavy (o deterministickém chaosu a problému tří těles)

 

Program setkání v pátek 9. 12. 2016

9.00–10.20 Jan Kumstát: Intuitivni statistika aneb jak poznavame svet kolem sebe II
10.30–11.50 Petr Blaschke (Matematický ústav v Opavě): Základy hvězdoplavby tj. matematika nebeské mechaniky
12.00–13.30 Filip Blaschke  (Ústav Fyziky SU v Opavě): Solitony a speciální relativita

 

Program setkání v pátek 7. 10. 2016

9.00–10.20 Jan Kumstát: Intuitivni statistika aneb jak poznavame svet kolem sebe
10.30–11.50 Jakub Vašíček (Matematický ústav v Opavě): Geometrie na sféře
12.00–13.30 RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.  (Ústav Fyziky SU v Opavě): O  historii projekčních planetárii a jejich současném stavu

 

Program setkání v pátek 27. 5. 2016

9.00–10.20 Petr Slaný (Ústav fyziky SU v Opavě): O gravitačních vlnách
a jejich detekci
10.30–11.50 Matúš Kopf: Velká investiční hra
12.00–13.30 Daniel Kopf: Kombinatorické počítání

 

Program setkání v pátek 22. 4. 2016

9.00–10.20 Jiří Jahn (MÚ Opava): Euklidovy Základy a planimetrie
10.30–11.50 Josef Svoboda (Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí): Argumentační klamy
12.00–13.30 Martin Vodička (FMFI Bratislava): Ako najlacnejsie spojit mesta cestami?

 

Program setkání v pátek 26. 2. 2016

9.00–10.20 Jan Žídek (Tieto, Ostrava): WTF is UTF aneb Jak funguje Unicode a jeho různá kódování
10.30–11.50 Samuel Roth (MÚ v Opavě): Predicting the future in the face of chaos
12.00–13.30 Martin Urbanec (FPF Opava): Finální stádia hvězdného vývoje

 

Prezentace Jana Žídka

ke stažení ve formátu programu PowerPoint

 

Program setkání v pátek 22. 1. 2016

9.00–10.20 Jana Kopfová (MÚ v Opavě): Malý výlet do neeuklidovskej geometrie
10.30–11.50 Jaroslav Švrček (PF Olomouc): Vybrané partie z geometrie trojúholníka
12.00–13.30 Jan Schee (FPF Opava): Gravitační lensing: Ohyb světla v gravitačním poli

 

Program setkání v pátek 27. 11. 2015

9.00–10.30 Jakub Šotola (MÚ v Opavě): Jedním tahem aneb Grafy podle Eulera
10.45–11.45 Petr Slaný (FPF Opava): Poznámky z relativity
12.00–13.30 Petr Blaschke (MÚ v Opavě): Nesmyslně velká čísla

 

Program setkání v pátek 23. 10. 2015

9.00–10.30 Jana Kopfová (MÚ Opava): O obroch v teórii grup
10.45–11.45 Petr Slaný (FPF Opava): Zakřivený prostoročas aneb Einstein a gravitace
12.00–13.30 Michal Kopf (student FMFI Bratislava): O nekonečne a axióme výberu

 

Program setkání v pátek 18. 9. 2015

9.00–10.30 Jiří Bouchala (VŠB Ostrava): Nemravnosti o lvech (Chvalme nerovnosti)
10.45–11.45 Petr Vodstrčil (VŠB Ostrava): Rekurentní rovnice
12.00–13.30 Daniel Štěrba (student ČVUT Praha): Eulerovo číslo e

 

Program setkání v pátek 15. 5. 2015

9.00–10.30 Peter Mlynarčík (MÚ AV Košice): Jazyky a stroje
10.45–12.00 Galina Jirásková (MÚ AV Košice): O prvočíslach a Riemannovej hypotéze
12.15–13.30 Kristína Cevrová (MÚ AV Košice): Geometrické tangramy a dláždenia

 

Program setkání v pátek 10. 4. 2015

9.00–10.30

Natascha Neumärker (MÚ, Opava): Od základů teorie čísel k RSA šifrování

10.45–11.45 Jiří Dolejší (MFF UK Praha): Hodiny částicové fyziky, aneb nějak se začít musí
13.00–14.30 Jiří Dolejší (MFF UK Praha): Částice, CERN, LHC, duben 2015

 

Program setkání v pátek 27. 2. 2015

9.00–10.30

Jan Žídek (Tieto, Ostrava): Tak se navzájem setřiďte!

Abstrakt: Třídící algoritmy aneb jak uspořádat prvky od nejmenších k největším. Prakticky si vyzkoušíte několik základních třídících algoritmů. Podíváme se na jejich časovou a prostorovou složitost, tedy jak dlouho to trvá a kolik místa to zabere vzhledem k počtu tříděných prvků.

10.45–12.15 Dr. Josef Juráň (Ústav fyziky, Opava): Detekce kosmického záření na Slezské univerzitě
12.20–13.30 Jana Kopfová (MÚ, Opava): Príbehy o integráloch

 

Program setkání v pátek 23. 1. 2015

9.00–10.30 Iosif Krasiľshchik (Matematický ústav v Opavě): The beauty and use of Math
10.45–12.15 Anton Belan (ŠpMND, Bratislava): A4
12.20–13.30 Milan Pobořil (Slezské gymnázium, Opava): Páteční rozprava

 

Program setkání v pátek 28. 11. 2014

8.30–10.00 Pavel Novák (Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Opava): Higgsův boson, …a co dál?
10.15–11.45 Jaroslav Švrček (Přírodovědecká fakulta, Olomouc): Princip extremálního prvku
12.00–13.30 Libuše Hozová (Matematický ústav v Opavě): Zajímavé úlohy s prvočísly

 

Program setkání v pátek 24. 10. 2014

9.00–10.30 Jakub Šotola  (Matematický ústav v Opavě): Do hlubin aritmetiky aneb tajemství počtů
10.45–12.10 Petr Slaný (Filozoficko–přírodovědecká fakulta, Opava): Má světlo stopky? aneb Šíření světla podle Fermata
12.15–13.30 Jana Kopfová (Matematický ústav v Opavě): Poďme objaviť Pickov vzorec

 

Program setkání v pátek 19. 9. 2014

9.00–10.30 Petr Blaschke  (Matematický ústav v Opavě): Mistr nás všech (o L. Eulerovi)
10.45–12.10 Jana Kopfová (Matematický ústav v Opavě): Komplexní čísla z pohledu historie
12.15–13.30 Jan Tesarčík (Matematický ústav v Opavě): Fibonacciho posloupnost a její vztah k Zlatému řezu

 

Videa z dnešního setkání: Dimensions. Pořad se skládá z devíti kapitol. Je možné zapnout české titulky.


Program setkání v pátek 6. 6. 2014

9.00–10.30 Galina Jirásková (Matematický ústav AV Košice): O automate, ktorý zhltol mincu
10.45–12.10 Jana Kopfová (Matematický ústav v Opavě): Je náš svet deterministický?
12.15–13.30 Petr Slaný (Ústav fyziky, Opava): Zrychlená expanze a FLRW modely vesmíru

 

Program setkání v pátek 7. 3. 2014

9.00–10.30 Jakub Šotola (Matematický ústav v Opavě): Tajemné slovo fraktál
10.45–12.10 Jaroslav Švrček (UP Olomouc): O některých analogických tvrzeních v rovině a v prostoru
12.15–13.30 Pavel Krtouš (MFF UK Praha): Pravděpodobnost v kvantové teorii (aneb od dvojštěrbinového experimentu k Feynmanovým diagramům)

 

Program setkání v pátek 24. 1. 2014

9.00–10.30 Jiří Jahn (Matematický ústav v Opavě): KONGRUENCE
10.45–12.10 Dr. Stanislav Hledík: Jak vidět a slyšet výpočty ve fyzice
12.15–13.30 Milan Pobořil (Slezské gymnázium Opava): Nekonečná procházka

 

Program setkání v pátek 6. 12. 2013

9.00–10.30 Jan Žídek: Mechanické kalkulátory a algoritmy základních numerických operací
10.30–12.00 Jan Kumstát: Herní strategie
12.00–13.30 Petr Slaný (Ústav fyziky): Ve vesmíru je to fakt hustýýý aneb po stopách extrémních hustot

 

Abstrakt přednášky Jana Žídka

Uvidíte v akci mechanické kalkulátory, jako:

Pochopíte hlouběji, jak fungují algoritmy základních aritmetických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení), které umíte dělat na papíře.

Uvidíte, jak se tyto algoritmy dají vykonávat pomocí chytře sestavených ozubených koleček.

Naučíte se počítat v dvou-pětkové soustavě a trochu zbouráme častokráte opakovaný mýtus, že římské číslice se vůbec nehodí na kalkulus.

Odnesete si domů papírovou kalkulačku, ve které budete moct sčítat a odčítat římská čísla.

 

Zajímavé odkazy

http://tinas-sliderules.me.uk/

http://www.alcula.com/calculators/abacus/

http://www.ee.ryerson.ca/~elf/abacus/

http://www.youtube.com/user/MechanicalComputing/videos

http://www.crisvandevel.de/list.htm

http://www.vintagecalculators.com/

http://www.mathematik.uni-marburg.de/~thormae/lectures/ti1/code/abacus/soroban.html

http://home.vicnet.net.au/~wolff/welcome.htm

http://www.sliderulemuseum.com/

http://mathematicalcranks.wordpress.com/2013/04/12/basic-mechanical-calculator-anatomy/

http://mathematicalcranks.wordpress.com/2013/07/19/algorithms-refined-quick-multiplication/

http://vulpeculox.net/misc/sliderul.htm

http://solo.dc3.com/VirtRule.html

 

Program setkání v pátek 18. 10. 2013

9.00–10.30 Petr Blaschke: The game of life
10.30–11.45 Libuše Hozová: Pátá a šestá matematická operace
12.00–13.30 Martin Blaschke: Teorie mnoha vesmírů

 

Program setkání v pátek 27. 9. 2013

9.00–10.30 Jana Kopfová: Racionálne a iracionálne
10.30–11.45 Hynek Bachratý (Žilina): Hlasovacie systémy
12.00–13.30 Hynek Bachratý: Fylotaxia – čo vedia rastliny o matematike

 

Program setkání v pátek 26. 4. 2013

9.00–10.20 Jaroslav Švrček (Olomouc): Jak řešit funkcionální rovnice a nerovnice
10.30–11.50 Galina Jirásková (Košice): Poincareho domnienka alebo ako bolo možné stať sa milionárom
12.00–13.30 Santi Spadaro (Opava): Welcome to Hilbert Hotel

 

Program setkání v pátek 22. 3. 2013

9.00–10.20 Jana Kopfová a David Slosarczyk: Soutěž a 3D tiskárna
10.30–11.50 Dr. Jan Schee (Ústav fyziky): Gravitační lensing
12.00–13.30 Jan Kumstát (Slezské gymnázium): Hazardní hry

 

Program setkání v pátek 8. 2. 2013

9.00–10.20 Jana Kopfová: Pythagorova veta a grécka matematika, pokračovanie
10.30–11.50 Lucie Chytilová: Úvod do diskrétních dynamických systémů (cobweb diagram, různé příklady pevných a periodických bodů)
12.00–13.30 Milan Pobořil: Spirály

 

Program setkání v pátek 7. 12. 2012

9.00–10.20 Pavel Krtouš (MFF UK Praha): Stroje času – lze cestovat do minulosti?
Úvahy nad možností cestovat do vlastní minulosti. Je to vůbec myšlenkově konzistentní. Jak se může fyzikální teorie vyrovnat s paradoxy způsobené s interakcí s vlastní minulostí? Populární přednáška i s ukázkami a diskuzí nad sci-fi filmy.
10.30–11.50 Jana Kopfová: Pythagorova veta a grécka matematika na druhý pohľad
12.00–13.30 Jan Kumstát (Slezské gymnázium): Teorie her, díl druhý

 

Program setkání v pátek 9. 11. 2012

9.00–10.20 Jiří Jahn: Několik méně tradičních úloh a jak na ně
10.30–11.50 Stanislav Hledík: K čemu je dobrá Mathematica?
12.00–13.30 Jan Kumstát (Slezské gymnázium): Teorie her

 

Program setkání v pátek 5. 10. 2012

8.30–10.00 Petr Blaschke: Ptolemaiův geocentrický model
10.15–11.45 Jana Kopfová: Tvoríme fraktály
12.00–13.30 Martin Blaschke: Pátrání po vyšších dimenzích

 

Program setkání v pátek 11. 5. 2012

9.00–10.30 Galina Jirásková: Pribeh zrkadlového obrazu
10.45–12.15 Petr Slaný: Černé díry ve vesmíru – skutečně existují?
13.00–14.30 Jana Kopfová: Kuželosečky ako ich nepoznáte

 

Program setkání v pátek 24. 2. 2012

9.00–10.30 Libuše Hozová: Ještě něco z teorie čísel
10.45–12.15 Jiří Kovář: Nebeská mechanika v dějinách lidstva
13.00–14.30 Milan Pobořil: Cykloidy

 

Program setkání v pátek 27. 1. 2012

9.00–10.30 Petr Blaschke: Nebeská mechanika pomocí kružítka a pravítka
10.45–12.15 Jaroslav Švrček (Olomouc): Jak provádět důkazy v planimetrii
13.00–14.30 Jakub Šotola: Jedním tahem aneb Grafy podle Eulera

 

Program setkání v pátek 11. 11. 2011

9.00–10.30 Jiří Jahn: Geometrická konstrukce elementárních funkcí
10.45–12.30 Adam Tesárek: Matice, matematický software Maple a jejich využití v ekonomice
12.30 oběd (Slezské gymnázium)

 

Program setkání v pátek 30. 9. 2011

9.00–10.30 Jana Kopfová: "Tajomstvá Pascalovho trojuholnika"
10.45–12.15 Augustin Žídek: Matematika a hudba
12.30 oběd (Slezské gymnázium)
13.00–14.30 Michal Kopf: Zajímavé úlohy z planimetrie

 

Programy předchozích setkání.