O nás

Volná místa

Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553684661, e-mail: jirina.bohmova@math.slu.cz

 

Z pověření rektora Slezské univerzity v Opavě vypisuje ředitel Matematického ústavu v Opavě výběrové řízení na obsazení 2 míst

odborných asistentů,

po jednom pro Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů a Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic, v Matematickém ústavu v Opavě.

 

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání s akademickým titulem Ph.D. ne starším čtyř let; aktivní vědecká práce (publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech, přednostně bez spoluautorů) v příslušných oborech; perspektiva integrace do stávajících vědeckých aktivit ústavu.

 

Termín nástupu: 1. července 2017.

 

Požadované doklady: Kopie dokladů o získané kvalifikaci a dosavadní praxi, odborný životopis, přehled publikační činnosti popř. ohlasů, separáty nejdůležitějších prací, krátký popis (max. 1 strana) zamýšleného zaměření vědecké činnosti v kontextu stávajících vědeckých aktivit Matematického ústavu.

 

Přihlášky spolu s požadovanými doklady zasílejte do 22. června 2017 na adresu:

 

Slezská univerzita v Opavě

Sekretariát Matematického ústavu

Na Rybníčku 1

746 01  Opava

 

V Opavě dne 22. 5. 2017

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

ředitel


Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553684661, e-mail: jirina.bohmova@math.slu.cz

Z pověření rektora Slezské univerzity v Opavě vypisuje ředitel Matematického ústavu v Opavě výběrové řízení na obsazení místa

odborného asistenta,

po jednom pro Oddělení geometrie a matematické fyziky, v Matematickém ústavu v Opavě.

Požadavky: ukončené VŠ vzdělání s akademickým titulem Ph.D.; aktivní vědecká práce (publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech) v příslušných oborech; aktivní znalost softwaru Maple; perspektiva integrace do stávajících vědeckých aktivit ústavu.

Termín nástupu: 1. srpna 2017.

Požadované doklady: Kopie dokladů o získané kvalifikaci a dosavadní praxi, odborný životopis, přehled publikační činnosti popř. ohlasů, separáty nejdůležitějších prací, autorství či spoluautorství výsledků typu "R-software" podle Metodiky RVVI, krátký popis (max. 1 strana) zamýšleného zaměření vědecké činnosti v kontextu stávajících vědeckých aktivit Matematického ústavu.

Přihlášky spolu s požadovanými doklady zasílejte do 22. června 2017 na adresu:

Slezská univerzita v Opavě

Sekretariát Matematického ústavu

Na Rybníčku 1

746 01 Opava

V Opavě dne 22. 5. 2017

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

ředitel