Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku 2019/2020 – pro studijní obory Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, Geometrie a globální analýza, Matematická analýza a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

I. Změny a doplnění Pokynu ředitele č. 1/2019 harmonogram akademického roku 2019/2020