Studijní programy a obory

Doktorský studijní program Matematika (garant prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)

Study programmes and fields in English

Doctoral study program Mathematics (Guarantor prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.)