Matematické snění

Již třetím rokem probíhají na Mendelově gymnáziu besedy pod názvem Matematické snění, které jsou zaměřeny na žáky se zájmem o netradiční matematiku a přemýšlení o zajímavých úlohách a problémech i na přípravu na matematickou olympiádu všech kategorií.

Tato pravidelná setkávání zájemců o matematiku probíhají ve spolupráci s Matematickým ústavem v Opavě Slezské univerzity v Opavě.

Besedy jsou zaměřeny nejen na řešení přípravných úloh k MO, ale zájemci budou seznámeni i s novinkami, problémy a zajímavostmi z matematiky. Studenti budou mít také možnost si vyzkoušet různé typy hlavolamů. Besedy se konají ve specializované třídě, vedou je vysokoškolští učitelé. Kurz je bezplatný a žáci nejsou hodnoceni známkou.

Bereme ohled i na věkovou rozdílnost zájemců, a proto jsou vytvořeny tři skupiny:

 

1. skupina

8. a 9. ročník základních škol a příslušné ročníky osmiletého gymnázia.

Kurz bude probíhat v pondělí od 14.30 do 16.30 hodin.

 

2. skupina

1. a 2. ročník čtyřletého studia a příslušné ročníky osmiletého gymnázia.

Kurz bude probíhat v pondělí od 14.30 do 16.30 hodin.

 

3. skupina

3. a 4. ročník čtyřletého studia a příslušné ročníky osmiletého gymnázia.

Kurz bude probíhat ve čtvrtek od 14.00 do 16.30 hodin.

 

V příštím školním roce 2016/17 bude výuka probíhat každý týden v odpoledních hodinách od 14.30 do 16 hodin v pondělí a čtvrtek.

 

Se zahájením kurzů počítáme již začátkem září, a budou probíhat každý týden.

 

V případě problémů s dopravou je možná individuální domluva s lektorem.

Dále doporučujeme podle zájmu možnost navštěvovat kurzy duplicitně i ve vyšším ročníku.

 

Za organizační tým

doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD. (SÚ – MÚ Opava)

Mgr. Danuše Černínová (MGO)

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (SU – MÚ Opava)

 

Zájemci, hlaste se na adrese: cerninova@mgo.opava.cz

 

Záznamy setkání