Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku v červnu 2019, jsou povinni odevzdat diplomovou / bakalářskou práci do 30. 4. 2019 na sekretariát MÚ (zadání práce musí být vloženo do každého výtisku DP/BP).
 • Studenti, kteří chtějí vykonat státní závěrečnou zkoušku v srpnu 2019, jsou povinni odevzdat diplomovou / bakalářskou práci do 30. 6. 2019 na sekretariát MÚ (zadání práce musí být vloženo do každého výtisku DP/BP).
 • Studenti, jsou povinni mít v závěrečné práci (diplomové / bakalářské) vloženo "Zadání práce", které si mohou vyzvednout na sekretariátu MÚ před odevzdáním práce.

Před odevzdáním DP/BP je potřeba "Doplnit údaje o diplomové / bakalářské práci":

Po přihlášení do systému http://stag.slu.cz/ kliknete na odkaz Kvalifikační práce

Nyní kde kliknete na odkaz "Doplnit údaje o diplomové / bakalářské práci" a vyplníte formulář podle pokynů viz. níže.


Pokyny pro vyplňování formuláře "Doplnit údaje o diplomové / bakalářské práci"

 1. Název práce: povinně
 2. Název v angličtině: povinně
 3. Souběžný název: volitelně
 4. Podnázev: volitelně
 5. Anotace (krátký popis práce): povinně
 6. Klíčová slova (oddělujte čárkou): povinně
 7. Anotace v angličtině (krátký popis práce): povinně
 8. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou): povinně
 9. Přílohy volně vložené: povinně (pokud práce obsahuje tento typ příloh)
 10. Přílohy vázané v DP: povinně (pokud práce obsahuje tento typ příloh)
 11. Rozsah práce: povinně
 12. Jazyk práce: povinně
 13. Nahrání souboru s elektronickou formou práce: povinně (před nahráním souboru vše uložte)
  • Název souboru musí odpovídat níže uvedeným pravidlům (MU_TypPrace_Rok_Zkraceny nazev_Prijmeni Jmeno.pdf)
  • Typ přiloženého souboru: PDF-textový dokument
  • Zpřístupnit práci na internetu: Ano
  • Časové zpřístupnění práce: Ihned po odevzdání práce

Důsledně vyplňujte všechna políčka.


Další instrukce

Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do jiných IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny.

Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru http:// .

Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a> . Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování (stag jako takový si s tím poradí).

Elektronická podoba práce – pravidla pro tvorbu názvu souboru

V jednom výtisku práce musí být vloženo CD (DVD je pro tento účel nevhodné) obsahující její elektronickou podobu ve formátu .PDF (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická podoba práce na CD i elektronická práce nahrávaná do IS STAG musí být shodná s papírovou formou.

Název práce na CD musí být zadán ve tvaru:
MU_TypPrace_Rok_Zkraceny nazev_Prijmeni Jmeno.pdf

Přičemž:

 • TypPrace – BP (bakalářská práce), DP (diplomová práce), DISP (disertační práce).
 • Rok – kalendářní rok ve tvaru rr.
 • Zkraceny nazev – Název práce zkrácený obsahující maximálně 75 znaků, nesmí obsahovat diakritiku.
 • Prijmeni Jmeno – Příjmení a jméno studenta, nesmí obsahovat diakritiku.

Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem.

Příklady názvů souborů:

 • MU_BP_19_Iracionalita a transcendentnost nekterych cisel_Novak Jan.pdf
 • MU_DISP_19_Functional equation of Dhombres type_Buben Prokop.pdf
 • MU_DP_19_Dukaz konecnosti jisteho uplneho systemu funkci_Bucek Petr.pdf

Práce musí být vypracována podle Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování závěrěčných prací na Matematickém ústavu v Opavě a její grafická úprava musí odpovídat předloze pro psaní kvalifikačních prací.

Práce bude zveřejněna podle Metodického pokynu rektora č. 2/2017 k odevzdávání, ukládání a zveřejňování závěrečných prací a habilitačních prací Slezské univerzity v Opavě.