Adresa:

Knihovna Matematického ústavu v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
Česká republika

Kontakt:

Půjčovní doba:

Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situace bude Knihovna MÚ uzavřena až do skončení platnosti Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví. V případě potřeby se na nás můžete i nadále obracet elektronickou formou.