Knihovna

Studijní materiály

Algebra I

-1. Tvrzení a důkazy
0. Množiny, relace a zobrazení
1. Pologrupy, monoidy, grupy
2. Homomorfismy
3. Pole
4. Permutace
5. Matice. Elementární úpravy
6. Matice. Algebraické vlastnosti
7. Determinanty
8. Uspořádání a svazy

Algebra II

9. Vektorové prostory
10. Vektorové podprostory
11. Lineární zobrazení
12. Frobeniova věta
13. Matice lineárního zobrazení
14. Vlastní vektory
15. Polynomy
16. Skalární součin
17. Bilineární a kvadratické formy
18. První rozklad lineární transformace
19. Druhý rozklad lineární transformace

 

Algebraické struktury

1. Algebraické struktury
2. Homomorfismy
3. Podalgebry
4. Kongruence
5. Věty o homomorfismech
6. Součiny
7. Grupy
8. Faktorové grupy
9. Akce grup
10. Orbity a stabilizátory
11. Burnsideova věta
12. Cyklické grupy
13. Okruhy
14. Algebraická rozšíření
15. Moduly
16. Tenzorové součiny

 

 

 

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

 

Aplikovaná statistika

 

Analýza rizik

 

Diferenciální invarianty

 

Dynamické systémy

 

Funkcionální analýza

 

Globální analýza

 

Geometrická teorie integrabilních systémů

 

Geometrie

 

Informační podpora krizového řízení

 

Krizový management

 

Krizové řízení v turbulentním prostředí

 

Logistika I

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2006/2007

 

Logistika II

 

Management

 

Manažerské účetnictví

 

Marketing

 

Matematická analýza

 

Matematické základy obecné teorie relativity I

 

Matematika v ekonomii

 

Medicína katastrof

 

Mikro- a Makro ekonomie

 

Numerické metody

 

 

Ochrana osob a majetku

 

Personální management

 

Podniková ekonomika

 

Praktikum z matematiky a výpočetní techniky

 

Přednáška hostujícího profesora

 

Psychologie krizových situací

 

Teoretická aritmetika

 

Seminář z aplikované matematiky

 

Softwarová podpora krizového řízení

 

Strategické řízení

 

Topologie

 

Vybrané partie z matematické analýzy

 

Seznam studijních materiálů na nosičích CD a DVD

  1. Matematická analýza I – 2005
  2. Matematická analýza II – 2005
  3. Pomoc – 2005
  4. Zdravotní technika, nácvik záchranné akce – 2005
  5. Praktikum z Ma VT prezentace studentů) – 2005
  6. Strategické řízení, MME I

Tyto materiály jsou k zapůjčení v Laboratořích výpočetní techniky.

 

Elektronické záznamy přednášek