Institucionální plán

  • Popularizace matematiky, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 405 tis. Kč z toho 202,5 tis. Kč (2019).

Řešitel M. Málek

  • Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2019-2020 s rozpočtem 2 275 tis. Kč, z toho pro MÚ 125 tis. Kč (2019).

Řešitel za MÚ M. Málek

ISIP

  • P01 Výroba fyzického modelu reliéfu území jako pomůcky pro výuky v Matematickém ústavu v Opavě, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 75 tis. Kč (2019).

Řešitelka K. Petrlová

Interní grantový systém SU

  • IGS/11/2019 Vícerozměrné integrailní parciální diferenciální rovnice.

Řešitel H. Baran, rozpočet 30 tis. Kč.

  • IGS/12/2019 Berezinova transformace na harmonických Bergmanových prostorech.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

  • IGS/14/2019 Current Trends in Ergodic Theory.

Řešitel S. Roth, rozpočet 30 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/18/2019 Dynamické systémy, projekt na roky 2019–2021, rozpočet 853 802 Kč (2019).

Řešitel M. Málek.

  • SGS/6/2017 Geometrické struktury v teorii diferenciálních rovnic, projekt na roky 2017–2019, rozpočet 170 222 Kč (2017), 225 334 Kč (2018), 356 445 Kč (2019).

Řešitel A. Sergyeyev.