Institucionální plán

  • Popularizace matematiky, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 405 tis. Kč z toho 202,5 tis. Kč (2019), 202,5 tis. Kč (2020).

Řešitel M. Málek

  • Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2019-2020 s rozpočtem 2 275 tis. Kč, z toho pro MÚ 125 tis. Kč (2019), 125 tis. Kč (2020).

Řešitel za MÚ M. Málek

ISIP

  • P01 Výroba fyzického modelu reliéfu území jako pomůcky pro výuky v Matematickém ústavu v Opavě, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 75 tis. Kč (2019), 75 tis. Kč (2020).

Řešitelka K. Petrlová

Interní grantový systém SU

  • IGS/11/2020 Metody posuzování vlivů na životní prostředí.

Řešitelka K. Petrlová, rozpočet 30 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/18/2019 Dynamické systémy, projekt na roky 2019–2021, rozpočet 853 802 Kč (2019), 433 650 Kč (2020).

Řešitel M. Málek.

  • SGS/13/2020 Lokální a nelokální objekty související s integrabilitou, projekt na roky 2020–2022, rozpočet 318 422 Kč (2020).

Řešitel A. Sergyeyev.