• Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 03.07.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Uzavření referátu pro studijní záležitosti MÚ v letních měsících

Od 7.7.2020 do 9.8.2020 bude Referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Studenti mohou své dotazy zasílat elektronicky na adresu jana.sindlerova@math.slu.cz nebo na studium@math.slu.cz. Žádosti ve věci studia můžete zasílat přes IS SU nebo poštou.

Děkujeme za pochopení.

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 30.06.2020
 • Matematický ústav v Opavě

2. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 8. 2020. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 14. 8. 2020.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 22.05.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Roman Petrla
 • ossz
 • 30.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Otevírací doba referátu pro studijní záležitosti MÚ a knihovny MÚ

Knihovna MÚ bude vzhledem nepříznivé epidemiologické situaci otevřena pouze v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 14:00.
Referát pro studijní záležitosti MÚ bude otevřen v úterý od 9:00 do 12:00.
Laboratoře výpočetní techniky v úterý od 10:00 do 14:00 a ve čtvrtek od 13:00 do 17:30.
Děkujeme za pochopení.
 • Roman Petrla
 • ossz
 • 27.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.05.2020

Aktuální otevírací hodiny Knihovny MÚ a Laboratoří výpočetní techniky

Aktuální otevírací doba Knihovny a Laboratoří výpočetní techniky MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 14.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Cena ředitele za pedagogickou činnost

Návrhy na ocenění ředitele za pedagogickou činnost je možné podávat od 1. 4. do 30. 9.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 30.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru

Vyjádření ředitele k organizaci letního semestru
 • Roman Petrla
 • ossz
 • 26.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 29.04.2020

Uzavření referátu pro studijní záležitosti MÚ i knihovny MÚ

Vzhledem k trvání nepříznivé epidemiologické situace budou Referát pro studijní záležitosti MÚ a Knihovna MÚ uzavřeny až do skončení platnosti Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví. Na uvedená pracoviště se můžete i nadále obracet elektronickou formou.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 24.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Udělení akreditace habilitičnímu řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza

Rozhodnutím NAÚ (č. j. NAU-512/2019-9) dochází k udělení akreditace habilitičnímu řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza s platností do 9. dubna 2030.