• Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 14.09.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Dne 8. 10. 2021 proběhne slavnostní promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Matematika se bude konat 8. 10. 2021 v 10.00 hodin v Aule Slezské univerzity v Opavě (budova Na Rybníčku 1, 1. patro).


Registrace na promoce naleznete zde: https://absolventi.slu.cz/graduations


 • Roman Petrla
 • ossz
 • 08.09.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

22. 9. na semináři z matematické analýzy Lenka Rucká přednese Some results on distributionally chaotic points
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.09.2021
 • Matematický ústav v Opavě

2. kolo přijímacího řízení bylo prodlouženo do 17. září

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika byl prodloužen do 17. 9. 2021.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 07.07.2021
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 20.09.2021

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 3/2021 – Kontrola studia za akademický rok 2020/2021, zápis předmětů do zimního semestru akademického roku 2021/2022 a zápis do akademického roku 2021/2022 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Matematika

 • David Slosarczyk
 • ossz
 • 12.05.2021
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 26.07.2021

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 26.04.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Podmínky osobní přítomnosti studentů

Podle "Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání" jsou studentům bez příznaků onemocnění covid-19 povoleny:
 • individuální konzultace a
 • zkoušky za přítomnosti maximálně 10 osob.

 • V případě přítomnosti více než 2 osob na zkoušce musí příslušní studenti
 • buď před zkouškou v prostorách univerzity absolvovat antigenní test (bude-li výsledek pozitivní, bezodkladně opustit budovu, o výsledku informovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test),
 • nebo doložit, že tento test absolvovat nemusí (na stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus do IS SU vložit informaci, že buď prodělali covid-19 nebo jsou očkováni nebo již mají platné negativní testy).

 • O případném potřebném testování před zkouškou studenty informuje příslušný vyučující nebo pověřená osoba.
  • Aleš Ryšavý
  • ossz
  • 19.01.2021
  • Matematický ústav v Opavě

  Zápis předmětů do LS ak. roku 2020/21 proběhne 15.-19. 2. 2021

  Rozhodnutí ředitele č. 1/2021 - Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2020/2021 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika
  • Aleš Ryšavý
  • ossz
  • 02.12.2020
  • Matematický ústav v Opavě

  Podmínky výuky od 7. prosince

  Dle usnesení vlády od 7. prosince 2020 do (zatím) 12. prosince 2020:
 • je možná osobní přítomnost nejvýše 20 studentů prvních ročníků na výuce,
 • jsou možné individuální konzultace,
 • je možná osobní přítomnost nejvýše 10 studentů na zkoušce.

 • Pro prezenční výuku s možností současného online přenosu lze využít učebny R1, RZ a LVT2.

  Počítačové laboratoře LVT budou otevřeny pro individuální práci studentů na projektech vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00.
  • Aleš Ryšavý
  • ossz
  • 26.10.2020
  • Matematický ústav v Opavě
  • Staženo dne 13.11.2020

  Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

  Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 6. 11. 2020 na sekretariát MÚ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné zaslat zadání ve formátu .pdf e-mailem na adresu jirina.bohmova@math.slu.cz.
  • Aleš Ryšavý
  • ossz
  • 23.10.2020
  • Matematický ústav v Opavě

  Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

  Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2020/2021.